SINTEF Fiskeri og havbruk AS Norges forskningsråd FHF
Forskningsaktiviteter høsten 2006
Prosjektet gjennomføres etter prosjektplaner som er forelagt Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Planene er også vurdert av prosjektets referansegruppe.

Følgende forskningsaktiviteter vil pågå høsten 2006:

  • Utvikling av nye eksperimentelle prosedyrer
  • Forsøk med en bunntrål etter nye prosedyrer
  • Påbegynne GIS-analyse av havbunn for å senere eksperimenter med bunnkontakt
  • Påbegynne matematisk modellering av not
  • Oppbygging og strukturering av programvare

Publisert 27. august 2006