Geminisenter E-helse

E-helse-løsninger, som for eksempel digital hjemmeoppfølging, gir innbyggere muligheter til å ta aktive og gode valg for egen og næres helse i hverdagen. Slike tjenester og løsninger omfatter bl.a. 

  • å finne hjelpemidler til egenmestring
  • legge til rette for innbyggeres tilgang til og bruk av egne helsedata
  • enklere kontakt med helsetjenesten og tilgang til egen helseinformasjon.

Vi har opprettet et Geminisenter E-helse for å

  • bedre forstå utfordringene
  • identifisere løsninger
  • undersøke nytten og mulighetene som ligger i bruk av e-helse

Ved å bygge et større og mer robust fagmiljø med høy kvalitet, og med ulike faglige bakgrunner og erfaring fra utfyllende prosjektporteføljer, vil deltagerne i senteret kunne bidra til å løse store tverrfaglige samfunnsutfordringer gjennom å koordinere felles aktiviteter innen e-helse.

...

Prosjektdeltakere / kontaktpersoner

Line Melby

Forskningsleder
+47 40 22 45 25
Navn
Line Melby
Tittel
Forskningsleder
Telefon
+47 40 22 45 25
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Konstantinos Antypas

Seniorforsker
+47 40 48 54 01
Navn
Konstantinos Antypas
Tittel
Seniorforsker
Telefon
+47 40 48 54 01
Avdeling
Helse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Torunn Hatlen Nøst

Førsteamanuensis
73 41 25 34
Navn
Torunn Hatlen Nøst
Tittel
Førsteamanuensis
Organisasjon
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap: https://www.ntnu.no/ansatte/torunn.h.nost

Aslak Steinsbekk

Professor
73597574 41559076
Navn
Aslak Steinsbekk
Tittel
Professor
Organisasjon
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Anne Moen

Professor
22 85 05 40
Navn
Anne Moen
Tittel
Professor
Organisasjon
Univ. i Oslo, Inst. for helse og samfunn

Ragnhild Hellesø

Professor
22 85 05 66
Navn
Ragnhild Hellesø
Tittel
Professor
Organisasjon
Univ. i Oslo, Inst. for helse og samfunn