Geminisenter E-helse

Digitale innbyggertjenester og e-helse-løsninger gir innbyggere muligheter til å ta aktive og gode valg for egen og næres helse i hverdagen. Slike tjenester og løsninger omfatter bl.a. 

  • å finne hjelpemidler til egenmestring
  • legge til rette for innbyggeres tilgang til og bruk av egne helsedata
  • enklere kontakt med helsetjenesten og tilgang til egen helseinformasjon.

I slike løsninger ligger det viktige forskningsutfordringer for å få kunnskap om hvordan de virker inn på blant annet egenaktivitet og mestring, samspillet mellom innbygger og helsetjeneste og digital innenfor/utenforskap.

I tillegg til mulige gevinster for den enkelte innbygger, er digitale tjenester sentralt for en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Dette sies også i Nasjonal e-helsestrategi hvor det fremheves at digitalisering av tjenester kan legge til rette for bærekraftige løsninger og tjenester.  

Vi har opprettet Gemini-senteret E-helse for å:

  • bedre forstå utfordringene
  • identifisere løsninger
  • undersøke nytten og mulighetene som ligger i bruk av e-helse.

Å bygge et større og mer robust fagmiljø med høy kvalitet, og med ulike faglige bakgrunner og erfaring fra utfyllende prosjektporteføljer, vil deltagerne i senteret kunne bidra til å løse store tverrfaglige samfunnsutfordringer gjennom å koordinere felles aktiviteter innen e-helse.

Ill.: Shutterstock

...

Prosjektdeltakere / kontaktpersoner

Line Melby

Forskningsleder
+47 40 22 45 25
Navn
Line Melby
Tittel
Forskningsleder
Telefon
+47 40 22 45 25
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS

Konstantinos Antypas

Forskningsleder
+47 40 48 54 01
Navn
Konstantinos Antypas
Tittel
Forskningsleder
Telefon
+47 40 48 54 01
Avdeling
Helse
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Torunn Hatlen Nøst

Førsteamanuensis
73 41 25 34
Navn
Torunn Hatlen Nøst
Tittel
Førsteamanuensis
Organisasjon
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Aslak Steinsbekk

Professor
73597574 41559076
Navn
Aslak Steinsbekk
Tittel
Professor
Organisasjon
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap

Anne Moen

Professor
22 85 05 40
Navn
Anne Moen
Tittel
Professor
Organisasjon
Univ. i Oslo, Inst. for helse og samfunn

Ragnhild Hellesø

Professor
22 85 05 66
Navn
Ragnhild Hellesø
Tittel
Professor
Organisasjon
Univ. i Oslo, Inst. for helse og samfunn