Aktiviteter

Gemini-senteret vil være en viktig plattform for å etablere konsortier, søknader og felles prosjekter.

Eksempler på aktiviteter for Gemini-senteret vil være initiativ til søknader til aktuelle utlysninger, og planlegging og gjennomføring av seminar og møteplasser for fagmiljø som deler interesse i senterets fokus på bruk av e-helse.

Samfunnsutfordringer og muligheter senteret vil adressere

  • Den demografiske utviklingen.
  • Utvikling av teknologi gir muligheter for hvordan levere og nyttiggjøre seg helsetjenester.
  • Bruk av teknologi for en bærekraftig helsetjeneste.
  • Bruk av teknologi for bedre samspill og samhandling mellom innbyggere og helsetjenester.

Eksempler på samarbeidsområder

Kunnskap- og forskningsbehov
Gemini-senteret vil utvide forskningshorisonten til allerede etablerte satsinger knyttet til bruk av e-helse i samspill mellom innbyggere og helsetjenestene. Gemini-senteret vil være synlig i samfunnsdebatten om bruk av e-helse, og skape møteplasser gjennom nettverk og utvidede seminarer om aktuelle tema innenfor e-helse.

Utdanning
Gemini-senteret vil bidra til oppdatert og relevant undervisning for studenter på alle nivå.

Regionale, nasjonale og internasjonalt samarbeid
Gemini-senteret vil være kontaktpunkt for samarbeid med andre forskningsmiljø samt helsetjenester og andre interessenter slik som næringsliv og myndigheter, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.