Til hovedinnhold

Hans Yngvar Torvatn

Seniorforsker

Hans Yngvar Torvatn

Seniorforsker

Hans Yngvar Torvatn
Telefon: 920 24 643
Mobil: 920 24 643
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Teknologiutbredelse og stress i norsk arbeidsliv

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28108

Denne rapporten oppsummerer et pilotprosjekt som ser på sammenhengen mellom teknologi og stress, som SINTEF utførte for LO høsten 2016. Studien hadde tre hovedkomponenter: En litteraturgjennomgang, en kort survey og utvikling av (design av) en hovedundersøkelse på dette temaet. Den korte surveyen bl...

Publikasjon

A strategic document as a tool for implementing change. Lessons from the merger creating The South-East Health region in Norway

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1465990

In 2007, the Norwegian Parliament decided to merge the two largest health regions in the country: the South and East Health Regions became the South-East Health Region (SEHR). In its resolution, the Parliament formulated strong expectations for the merger: these included more effective hospital serv...

År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner