Til hovedinnhold

Thale Kvernberg Andersen

Forskningsleder

Thale Kvernberg Andersen

Forskningsleder

Thale Kvernberg Andersen
Telefon: 928 29 131
Mobil: 928 29 131
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Teknologiutbredelse og stress i norsk arbeidsliv

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28108

Denne rapporten oppsummerer et pilotprosjekt som ser på sammenhengen mellom teknologi og stress, som SINTEF utførte for LO høsten 2016. Studien hadde tre hovedkomponenter: En litteraturgjennomgang, en kort survey og utvikling av (design av) en hovedundersøkelse på dette temaet. Den korte surveyen bl...

Publikasjon

NHO-bedrifters erfaringer med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27330

Dette er et prosjekt finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond. Denne rapporten samler resultatene fra henholdsvis et arkivstudie, casestudier i bedrift, intervjuer med ledere i Direktoratet for Arbeidstilsynet og på et regionskontor, intervjuer med inspektører, observasjon på tilsyn, og en spørreundersøk...

År 2015
Type Rapport
Publikasjon

Employees' involuntary non-use of ICT influenced by power differences: A case study with the grounded theory approach

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1261258

Power differences affect implementation of information and communication technology (ICT) in a way that creates differences in ICT use. Involuntary non-use of new ICT at work occurs when employees want to use the new technology, but are unable to due to factors beyond their control. Findings from an...

År 2015
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Beyond Acceptance and Resistance: A Socio-Technical Approach to the Exploration of Intergroup Differences in ICT Use and Non-use at Work

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1281394

Through a socio-technical approach and based on abductive case study analysis, this work explores the antecedents of differences in ICT use between two different employee groups in the same organizations. Prior to the large-scale implementation of a complex ERP system, one of the groups consisted of...

År 2015
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Health promoting leadership practices in four Norwegian industries

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1284890

The aim of this article is to address health promoting leadership; what do leaders actually do to promote health at work? Leadership practice plays a crucial role in the workplace and greatly affects the working environment and working conditions. Through a theoretical and empirical approach, we see...

År 2015
Type Tidsskriftsartikkel
Vis alle publikasjoner