Konferanser og foredrag

2016

Strisland F, Svagård I, Austad HO, Reitan JK. Meeting end user needs in international research projects aiming to develop medical device technology prototypes for integrated care: A case study. Conference Abstract in International Journal of Integrated Care, Nov. 9, 2016;16(5):S41. DOI: http://doi.org/10.5334/ijic.2591, E-ISSN: 1568-4156.

Reinertsen RE. Erfaringer fra SINTEFs arbeid med velferdsteknologi. LOs IKT-konferanse, 1. november 2016, Oslo.

Randi E. Reinertsen deltok på Hemit-konferansen 2016 på Stjørdal 22. september. Filmopptak fra plenumsforedragene og sal 1. Filmopptak fra sal 2.

Strisland F, Svagård I, Austad HO, Reitan J. Meeting end user needs in international research projects aiming to develop medical device technology prototypes for integrated care: A case study (abstrakt til ETC 2016/EHIN i Oslo, 15.-16. november).

Farshchian B. Forebygging av fallskader hos eldre: IoT-løsninger i et sosio-teknisk perspektiv. Software 2016, 10. februar 2016, Oslo.

 

2015

Høyland K. Sykehjem og barnehager skaper liv i byen. Kurs: Verktøy i områdeutvikling. Foredrag på Norske arkitekters landsforbund, 10. november.

Bull-Berg H. Modeller for evaluering og gevinstrealisering. Seminaret "Innovasjon og anskaffelser i kommune-helsetjenesten", 12. mars 2015, Oslo.

Svagård I. Erfaringer fra kommunale teknologipiloter. Seminaret "Innovasjon og anskaffelser i kommunehelsetjenesten", 12. mars 2015, Oslo.

 

2014

Velferdsteknologi i sykehjem, 6. nov. 2014, Skien

Høyland K (2014). Planering och nya boendelösningar som strategi för att möta framtidens demografiska utmaningar. Ability partner 27.08.2014 Stockholm

Høyland K, Solberg S. Challenges and research questions. ECTP-E2BA Conference, 17-19 2014 2014, Brussels.

Høyland K. Planlegging av nye bolig/institusjonsløsninger som strategi for å møte framtidens demografiske utfordring, 10.09.2014 Rauma kommune.

Høyland K. Age friendly buildings and cities, Challenges and Research questions, 01.09.2014 Trondheim.

Høyland K. “Homeliness” a matter of design and a way of care. Paper at the 22 Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, 25-28/5/2014.

Høyland K. Housing for elderly, Challenges and research questions. In the frame of the European Construction Technology Platform’s (ECTP) “Active Aging and the Built Environment” Group. Amsterdam.

Høyland K. Hvordan kan vi møte utfordringen med en voksende eldrebefolkning? Slik møter vi eldrebølgens boligutfordringer, 04.12.2013, NAL. Oslo.

 

2013

Høyland K.  Ulike boformer – Ulik trygghet? Trygghet i hjemmet. 09.12.2014, Gardemoen.

Høyland K.  Future housing for future elders. Presentation at the Nohr-Con Conference on Future care housing for elders, Copenhagen, 12-13/11/2013.

Høyland K.  Innovation and care: what can the physical environment do? The INNOBUILD Conference, Stockholm.

Høyland K. Experiences with different housing solutions for elderly, The INNOBUILD Conference, Stockholm.

 

2011-2012

Ausen D. Utvikling av GPS løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens. Bruk av GPS - erfaringer fra Trygge spor prosjektet. Demensdagene 2012, Oslo, 4. desember.

Ausen D. Trygge spor - utvikling av GPS-løsning for sporing av personer med demens, Velferdsteknologikonferansen, Trondheim, 9. november 2011.

Ausen DT, Holbø K, Svagård IS, Øderud T, Bøthun S, Dahl Y. Trygge spor - utvikling av GPS-løsning med tilhørende støttesystem for personer med demens.

Dahl Y, Holbø K. Value biases of sensor-based assistive technology: case study of a GPS tracking system used in dementia care. Proceedings of the Designing Interactive Systems Conference, DIS '12, Pages 572-581, ISBN: 978-1-4503-1210-3.

Dahl Y, Holbø K. "There are no secrets here!": professional stakeholdes' views on the use of GPS for tracking dementia patients. Proceeding, MobileHCI '12 Proceedings of the 14th international conference on Human-computer interaction with mobile devices and services, Pages 133-142, ISBN: 978-1-4503-1105-2.

Øderud T. Erfaringer fra Trygge spor prosjektet. Utprøving av GPS med personer med demens i tre store og to små kommuner. Demensdagene 2012, Oslo, 4. desember.

Standal K. Utvikling av GPS løsning og tilhørende støttetjenester for fysisk aktivitet for personer med demens. Hvilke brukerkrav må legges til grunn for kommunens bestillerkompetanse. Demensdagene 20123, Oslo, 4. desember.

Velferdsteknologikonferansen 2011. Lerkendal konferansesenter, Trondheim, 08. nov.