Filmer og videoer

Velferdsteknologi i morgendagens omsorg. KS er i gang med å utvikle en opplæringspakke for alle kommuner som heter Velferdsteknologiens ABC. Formålet med opplæringspakken er å gi ansatte grunnleggende kompetanse og tilgang til nødvendige arbeidsverktøy for å vurdere, implementere og følge opp velferdsteknologiske løsninger.

Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe, men også om å gjøre folk i stand til å klare seg selv. Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes, om hvordan helse- og omsorgstjenestene kan ta i bruk nye virkemiddel for å løse utfordringer brukere og ansatte møter i hverdagen.

Se videoen her: https://www.youtube.com/watch?v=6sFBG2B3Sx8