Storbysamarbeidet - Forum for transportanalyser

Kontaktpersoner
Deltagende organisasjoner og kontaktpersoner
Organisasjon Kontaktperson
Statens vegvesen Region midt Eva Larsen
Statens vegvesen Region sør Nebojsa Doder
Statens vegvesen Region vest Erik Johannessen
Statens vegvesen Region øst Are Sturød
Bergen Kommune Rune Herdlevær
Oslo Kommune Chi Kwan Kwong
Trondheim Kommune Henning Lervåg

Publisert 12. november 2008

SINTEF Teknologi og samfunn   Kontakt: