Kontaktinformasjon

Hans Erik Wiig
Jernbaneverket
Telefon +47 916 55 267

Andreas Seim
SINTEF Teknologi og samfunn

Telefon +47 901 75 222

Publisert 20. juni 2011