Sluttpresentasjon av PeMRO 13.2.2009
PeMRO-prosjektet ble oppsummert i en sluttpresentasjon hos Jernbaneverket 13.2.2009. Hovedresutatene fra prosjektet ble presentert og diskutert. Her er presentasjonene som ble brukt.

Resultater fra prosjektet, refleksjoner, jernbaneforskning og veien videre. Nils Olsson og Mads Veiseth

Om PIMS metodehåndbok. Øivind Stokland

Fra forskningsprosjekt til fast forskningssamarbeid. Norsk senter for prosjektledelse. Bjørn Andersen

Budskapet i sluttpresentasjonen var at PeMRO-Prosjektets viktigste bidrag sannsynligvis er knyttet til den utviklede metoden for punktlighetsforbedring, etablering av en arena for samarbeid rundt punktlighetsanalyser, bidrag til utdanning av sivilingeniører med spisskompetanse i jernbanedrift, internasjonal erfaringsutveksling og utvikling av en bred portefølje av analyseverktøy for punktlighet.

Prosjektet har resultert i at det nå finnes en bred portefølje av analyseverktøy for punktlighet. I tillegg ble en metode for punktlighetsforbedring utviklet sammen med de deltakende organisasjonene. I metoden kobles data med erfaringsbasert kunnskap for å få strukturert forbedringsarbeidet. Som grunnlag for utarbeidelse av metoden er det etablert et faktagrunnlag om prestasjonsmåling i jernbanedrift, og spesielt punktlighet. Prosjektet har fungert som en arena for samarbeid rundt punktlighetsanalyser. Det kan derfor konkluderes med at de planlagte resultatene som ble beskrevet i søknaden for prosjektet har blitt oppnådd.

Flere av studentene som har skrevet oppgaver i tilknytning til PeMRO-prosjektet har blitt ansatt i de deltakende organisasjonene. I tillegg har prosjektet forberedt et studiepoeng-givende etterutdanningsfag ved NTNU i jernbanedrift. Prosjektet kan derfor synliggjøre konkret kompetanseoverføring og -utvikling.

Publisert 23. februar 2009