Presentasjoner fra KPN NYKOS infromasjonsdag 27. november 2018, Universitetet i Tromsø

Program

0900 - 0915

0915 - 1015: 

1015 - 1100:

Diskusjon og kommentarer/Kaffepause

1130 - 1150:

1150 - 1210:

Diskusjon og kommentar
1230 – 1330 Lunsj etter invitasjon
Presentasjoner med relevans til KPN NYKOS:
1330 – 1350:

1350 – 1410:

1410 – 1430:

1430 – 1445:

1445 - 1530: Diskusjon og avslutning

Summary of KPN NYKOS information day, Tromsø, November 27th, 2018.