Prosjektresultater

Prosjektrapport "Statoil As-Is - Forsyningsplanlegging for oppstrømslogistikk"

Prosjektrapport "MOLO - Problem description and solution method"

Prosjektrapport "MOLO - User manual for MOLO-OPT"

Prosjektnotat "Verktøyets plassering i organisasjon - IO perspektivet"

Prototype beslutningsstøtteverktøy for:

  • strategisk/taktisk fartøys- og ruteplanlegging
  • operasjonell avvikshåndtering ved ruteplanlegging

 

Artikler

Ellen Karoline Norlund, Irina Gribkovskaia, Gilbert Laporte, "Supply vessel planning under cost, environment and robustness considerations», Omega, Volume 57, Part B, December 2015, Pages 271-281

Elin Espeland Halvorsen-Weare, Kjetil Fagerholt, "Optimization in offshore supply vessel planning", Optimisation and Engineering, 2016, doi:10.1007/s11081-016-9315-4.

Masteroppgaver

Nils Blegeberg Albjerk, Teodor Kristoffer Danielsen, Stian Krey, 2015, "Operational planning and disruption management in offshore logistics", NTNU

Aliaksei Liasnoi, 2015, "Periodic supply vessel planning with flexible departures and coupled vessels", Høgskolen i Molde

Thomas Borthen, Henrik Loennechen, 2016, "The Multi-Objective Supply Vessel Planning Problem". NTNU

Konferansesepresentasjoner

Fagerholt, Kjetil; Stålhane, Magnus.
Alternative solution methods for handling disruptions in offshore supply logistics. EURO 2015; 2015-07-12 - 2015-07-15
NTNU

Fagerholt, Kjetil; Stålhane, Magnus.
Disruption management in offshore supply logistics.
VEROLOG 2015; 2015-06-08 - 2015-06-10
NTNU

Irina Gribkovskaia, Yauheni Kisialiou
A heuristic for the supply vessel planning problem with flexible departures
VEROLOG 2015; 2015-06-08 - 2015-06-10
HIM

Holthe, Even Ambros
Integrert planning for kostnadseffektiv logistikk.
Offshore logistikkkonferanse 2016, 2016-04-28
MARINTEK