Prosjektorganisasjon

Følgende partnere er involvert i prosjektet: 

  • Statoil (prosjekteier)

  • MARINTEK (prosjektleder)

  • NTNU (vitenskapelig rådgiver)

  • Høgskolen i Molde (vitenskapelig rådgiver) 

Prosjektet støttes gjennom MAROFF programmet ved Norges Forskningsråd.

Kontaktperson:

Lars-Magne Nonås (prosjektleder), Seniorforsker, MARINTEK, epost: