Mikado er japansk for  

Partnerforum vår 2009

Partnerforumet ble gjennomført hos Forestia på Braskereidfoss med 22 deltakere (partnere i prosjektet og forskningsinstituttene). Forestia  v/administrerende direktør Bjarne Fluto, Hans Kristian Eid, Odd Fagervold, Harvey Rønningen og Joe Svendsen hadde interessante innlegg om miljøarbeid og produktutvikling.

I prosjektet går arbeidet med miljødeklarasjoner (EDP) mot slutten. Sentralt i resten av 2009 vil å arbeide med miljøstyrt innovasjon, dvs hvordan miljødokumentasjon som kommer frem i prosjektet bidra til miljøforbedring og økt konkurransekraft hos bedriftene som deltar.

Her finner du presentasjonene fra Silje Wærp, Anders Nyrud og Sverre Fossdal (status prosjekt, DP3 og Produktkategoriregler Verifikasjon).

Partnerforum_Silje_Wærp Partnerforum
Partnerforum
Partnerforum Partnerforum

Publisert 14. mai 2009