Mikado er japansk for  

Kontakter

Silje Wærp, tel. 22 96 57 33
Postadresse: SINTEF Byggforsk, Pb. 124 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Forskningsveien 3b

Kjersti Folvik, tel. 22 96 55 46
Postadresse: SINTEF Byggforsk, Pb. 124 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Forskningsveien 3b

Knut Einar Fjulsrud, tel. 950 88 999
Postadresse: Treindustrien, Pb. 13 Blindern, 0313 Oslo
Besøksadresse: Forskningsveien 3b

Angelika Hansen, prosjektsekretær, tel. 22 96 57 42

Publisert 21. november 2007