Mikado er japansk for  

Publikasjoner

Følgende publikasjoner kan lastes ned som PDF-fil:

Miljødeklarasjoner (EPD)
Norsk skurlast
Norsk konstruksjonsvirke
Moelven Limtre
Moelven Massivtre
Moelven Iso3
Forestia I-bjelke

Malt utvendig kledning
Kobberimpregnert trelast (Tanalith)
Innvendig panel

 

Rapporter og veiledere

Livsløpsanalyser (LCA) av norske treprodukter

 

Referanse

ISBN 978-82-536-1137-2, SINTEF Byggforsk 2010

Forfatter

Wærp, Silje, Grini, Catherine, Folvik, Kjersti og Svanæs, Jarle

Energiforbruk og utslipp fra skogproduksjonskjeden med utgangspunkt i aktivitetsdata fra 2007 - fra frø til industritomt Norsk Insitutt for skog og landskap 2009 Flæte, Per Otto

Miljøegenskaper for tre og trebaserte produkter over livsløpet - Et litteraturstudium

ISBN-13 978-82-536-1011-5 Wærp, Silje, Flæte, Per Otto, og Svanæs, Jarli
Veileder for utarbeidelse av miljødeklarasjoner

ISBN 978-82-536-1004-7, SINTEF Byggforsk, 2008

Grini, Catherine, Fossdal, Sverre, og Folvik, Kjersti
Pressemeldinger
Juni 07
   
Faglige artikler
Treindustrien satser på miljø Treteknisk informasjon nr. 1 2007, juni 2007, Norsk Treteknisk Institutt Folvik, Kjersti, Svanæs, Jarle
Utarbeidelse og bruk av miljødeklarasjoner Treteknisk informasjon nr. 2 2007, november 2007, Norsk Treteknisk Institutt Grini, Catherine, Svanæs, Jarle
Miljøegenskaper for tre og trebaserte produkter Treteknisk Informasjon nr. 1 2008, Norsk Treteknisk Institutt Wærp. SIlje, Svanæs, Jarle
   
Foredrag
Development and Use of Environmental Product Declaration (EPD) SASBE 09, 15.-19.06.09, Delft, Nederland Folvik, Kjersti, Wærp, Silje
MIKADO EPD Norge Årsmøte EPD Norge Wærp, Silje

MIKADO – Dokumentasjon av miljøegenskaper som grunnlag for miljøkommunikasjon

felles styresamling Treindustrien, Gardermoen 28.02.08 Folvik, Kjersti

MIKADO-prosjektet og miljødokumentasjon

 

undervisningstime for 4.klasse byggstudenter ved UMB, 29.apr. 2008 Folvik, Kjersti

The RTD project MIKADO – documenting the environmental properties of wood products (in Norway )

Forest Adaptation Conference 2008, Umeå, august 2008 Svanæs Jarle

MIKADO-Treindustriens miljøprosjekt

 

 

Treseminar Bergen, 12.sept 2008 - ”Tre i offentlige bygg - kommunale tresatsinger”, Fylkesmannen i Hordaland Svanæs Jarle

Miljødokumentasjon av byggematerialer, MIKADO-prosjektet

 

TREFF-konferansen, Gardermoen, 21. okt. 2008 Folvik, Kjersti

Dokumentasjon av miljøegenskaper - en nødvendighet for framtiden

 

Tid for tre - tre for tiden, Treuka i Trondheim, 30. okt. 2008 Wærp, Silje
MIKADO-prosjektet - Miljø, karlegging og dokumentasjon Norwegian Wood-konferansen, 14.nov. 2008 Folvik, Kjersti
Andre publikasjoner
Treindustrien satser på miljødokumentasjon Viken Nytt nr. 4 2007, september/oktober 2007
Med tre og miljø på dagsorden Bygg & Tre 4. juni 2007
Tar miljøutfordringen på alvor Bygg & Handel 2. november 2007

 

 

Publisert 21. november 2007