Mikado er japansk for  

Mer om prosjektet

Prosjektsammendraget på en side i PDF-format kan lastes ned her.

Prosjektets hovedmål er å heve kunnskapsnivået om miljøegenskapene til tre og trebaserte produkter for å fremme miljøkvaliteter som konkurransefaktor for treindustrien.

Hovedmålet skal realiseres gjennom følgende fire delmål:

  • Fremskaffe oppdatert og vitenskapelig datagrunnlag gjennom hele livsløpet for tre- og trebaserte produkter, fra produksjon og uttak av råmaterialer til avhendig og håndtering av avfall.  
  • Lage en brukervennlig og tilgjengelig database der dokumentasjonen av miljø- og ressursforholdene, i form av tredjepartsverifiserte miljødeklarasjoner presenteres. 
  • Vurdere nytten av potensielle miljøforbedringer ut fra tekniske forutsetninger og økonomiske hensyn for å gjøre tre og trebaserte produkter mer konkurransedyktige.
  • Bidra til miljøstyrt produktutvikling  for partnere i prosjektet og utløse innovative løsninger for eksisterende og ny bruk av tre- og trebaserte produkter.

Treindustrien har eierskap til MIKADO som er et samarbeid mellom tre forskningsinstitutter: SINTEF Byggforsk, Norsk Treteknisk Institutt og Norsk institutt for skog og landskap, bransjeforeninger og industripartnere som arbeider med tre som råvare. Prosjektet ledes av SINTEF Byggforsk. Kontaktperson Silje Wærp.

Gjennom tre delprosjekter(DP) skal prosjektet utvikle miljødokumentasjon for tre- og trebaserte produkter, gjøre miljøvurderinger og bidra til aktivt bruk av disse i markedsføring og videreutvikling av produkter.
DP1: Datagrunnlag for miljødokumentasjon
DP2: Miljøvurdering av tre
DP3: Miljøstyrt produktutvikling og innovasjon

Resultatene vil bli presenteret på seminarer, gjennom høringer og faglige artikler i fagtidskrifter etc. Disse vil bli publisiert fortløpende på nettsiden. Samtlige publikasjoner wir være å finne under hovedmenyen Publikasjoner.

Publisert 21. november 2007

MIKADO står for

Miljø
Kartlegging
Dokumentasjon

Ordet MIKADO er japansk og betyr opphøyet portal

  
MIKADO er også navnet på dette kjente pinnespillet