SINTEF Rapporter

Tittel Forfatter Årstall
En sikker investering for framtiden(?) Etterevaluering av Jernbaneverkets utbygging av togradiosystemet GSM-R Finne, Håkon; Jordal, Hilde; Landmark, Andreas D.; Samset, Knut Fredrik; Stene, Trine Marie 2019
Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav 2019
Gevingåsen tunnel og dobbeltspor Barkåker-Tønsberg. En etterevaluering av to jernbaneprosjekter. Welde, Morten; Bull-Berg, Heidi; Olsson, Nils 2017
Rammeverk for nye og bedre godsdata - Elektronisk innrapportering og alternative datakilder Natvig, Marit Kjøsnes; Hovi, Inger Beate; Caspersen, Elise; Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus; Westerheim, Hans 2016
Punktlighet i jernbanen - hvert sekund teller Olsson, Nils; Halse, Askill Harkjerr; Hegglund, Per Magnus; Killi, Marit; van der kooij, Rimmert; Landmark, Andreas D.; Seim, Andreas Røsland; Sørensen, Anette Østbø; Økland, Andreas; Østli, Vegard 2015
Socio-Economic Optimal Pricing of Railroad Infrastructure (SOPJI). Mathematical Model Formulation and Implementation Kaut, Michal; Werner, Adrian; Lium, Arnt-Gunnar; Flatberg, Truls; Vaagen, Hajnalka; Crainic, Teodor Gabriel 2014
Datakilder og medellering av trengsel på tog Tørset, Trude 2014
Jernbane i transportanalyser Meland, Solveig; Malmin, Olav Kåre 2012
Grønn godstransport : resultater fra forskningsprosjektet Grønn godstransport Roar Norvik, Tomas Levin, Astrid Bjørgen Sund, Hanne Marie Gabriel, Tor Nicolaisen og Heine Andreas Toftegaard 2011
PeMRO sluttrapport : oppsummering av forskningsprosjektet Nils Olsson, Mads Veiseth og Øivind Stokland 2008
Dokumentasjon kostnadsanalyse : CTC/ATC Grong-Mosjøen Johansen, Agnar; Veiseth, Mads 2006
Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge Anne Madslien, Jens Rekdal, Odd I Larsen (TØI) 2005
Katastrofepotensialet ved uønskede hendelser innen transport; hvilke faktorer avgjør om en hendelse utvikler seg til en storulykke Jersin, Erik 2004
Undersøkelse av ballast under jernbane ved hjelp av georadar Egil Eide, Inge Hoff, Einar Værnes 2001
Ny godsterminal i Trondheim : Underlag for konsekvensanalyse med hensyn til støyforhold Storeheier, Svein Å. Berger, Truls 1999