Navn Forfatter  
Rammeverk for nye og bedre godsdata - Elektronisk innrapportering og alternative datakilder Natvig, Marit Kjøsnes; Hovi, Inger Beate; Caspersen, Elise; Wienhofen, Leendert Wilhelmus Marinus; Westerheim, Hans 2016
Socio-Economic Optimal Pricing of Railroad Infrastructure (SOPJI). Mathematical Model Formulation and Implementation Kaut, Michal; Werner, Adrian; Lium, Arnt-Gunnar; Flatberg, Truls; Vaagen, Hajnalka; Crainic, Teodor Gabriel 2014
Jernbane i transportanalyser Meland, Solveig; Malmin, Olav Kåre 2012
Grønn godstransport : resultater fra forskningsprosjektet Grønn godstransport Roar Norvik, Tomas Levin, Astrid Bjørgen Sund, Hanne Marie Gabriel, Tor Nicolaisen og Heine Andreas Toftegaard 2011
Dokumentasjon kostnadsanalyse : CTC/ATC Grong-Mosjøen Johansen, Agnar; Veiseth, Mads 2006
Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge Anne Madslien, Jens Rekdal, Odd I Larsen (TØI) 2005
Katastrofepotensialet ved uønskede hendelser innen transport; hvilke faktorer avgjør om en hendelse utvikler seg til en storulykke Jersin, Erik 2004
Vurdering av framtidig stallingsbehov for lokaltog i Oslo  Marte Fodstad, Inger-Anne F. Sætermo 2003
Undersøkelse av ballast under jernbane ved hjelp av georadar Egil Eide, Inge Hoff, Einar Værnes 2001
Ny godsterminal i Trondheim : Underlag for konsekvensanalyse med hensyn til støyforhold Storeheier, Svein Å. Berger, Truls 1999
Status norsk jernbane  Inger-Anne F. Sætermo 2005
State of the art innenfor prestasjonsmåling  Tom Fagerhaug, Nils Olsson  2005
Analyser av infrastruktur-relaterte forsinkelser på strekningen Inger-Anne F. Sætermo, Nils Olsson og Mads Veiseth 2006
Alnabru Mads Veiseth og Nils Olsson 2007
Punktlighet og oppetid på Jærbanen Trond Furnes, JBV (prosjektleder) Arne Rønhovde, JBV Harald Berge, NSB Jorunn Hallkjær, JBV Per Magnus Hegglund, JBV Mads Veiseth, SINTEF/NTNU 2007
     
v. Nils Olsson    
Approaches, technologies and importance of analysis of the number of train travellers Sørensen, Anette Østbø; Olsson, Nils; Akhtar, Muhammad Mohsin; Bull-Berg, Heidi 2019
Using operational data to estimate the running resistance of trains. Estimation of the resistance in a set of Norwegian tunnels Halvor Schrøder, Hansen; Nawaz, Muhammad Umer; Olsson, Nils 2019
The Planners' Perspective on Train Timetable Errors in Sweden Palmqvist, Carl-William; Olsson, Nils; Winslott Hiselius, Lena 2018
Investigating the effect of weather on punctuality of Norwegian railways: a case study of the Nordland Line Zakeri, Ghazal; Olsson, Nils 2018
Use of mobile phone data for analysis of number of train travellers Sørensen, Anette Østbø; Bjelland, Johannes; Bull-Berg, Heidi; Landmark, Andreas D.; Akhtar, Muhammad Mohsin; Olsson, Nils 2018
Gevingåsen tunnel og dobbeltspor Barkåker-Tønsberg. En etterevaluering av to jernbaneprosjekter. Welde, Morten; Bull-Berg, Heidi; Olsson, Nils 2017
Investigation of punctuality of local trains - the case of Oslo area Zakeri, Ghazal; Olsson, Nils 2017
Delays for passenger trains on a regional railway line in southern Sweden Palmqvist, Carl-William; Olsson, Nils; Hiselius, Lena 2017
The effect of temporary speed restrictions, analyzed by using real train traffic data van der Kooij, Rimmert; Landmark, Andreas D.; Seim, Andreas Røsland; Olsson, Nils 2017
Some Influencing Factors for Passenger Train Punctuality in Sweden Palmqvist, Carl-William; Olsson, Nils; Hiselius, Lena 2017
Punktlighet i jernbanen - hvert sekund teller Olsson, Nils; Halse, Askill Harkjerr; Hegglund, Per Magnus; Killi, Marit; van der kooij, Rimmert; Landmark, Andreas D.; Seim, Andreas Røsland; Sørensen, Anette Østbø; Økland, Andreas; Østli, Vegard 2015
  Nils Olsson, Mads Veiseth og Øivind Stokland 2008
Hvordan trur vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter  Nils O. E. Olsson 2004
Punktlighet og antall reisende (Åpen rapport) Hvordan punktlighet påvirker antall reisende  Mads Veiseth, Morten Indbryn, Nils Olsson og Inger Anne F. Sætermo. 2003
     
     
v. Anders Rønnquist    
Evolution of load conditions in the Norwegian railway network and imprecision of historic railway load data Frøseth, Gunnstein Thomas; Rønnquist, Anders 2018
Dynamic comparison of a railway catenary section upgrade by field measurement assessments Nåvik, Petter Røe; Rønnquist, Anders 2017
Numerical Evaluation of Modal Properties Change of Railway Bridges during Train Passage Cantero, Daniel; Rønnquist, Anders 2017
Variation in predicting pantograph–catenary interaction contact forces, numerical simulations and field measurements Nåvik, Petter Røe; Rønnquist, Anders; Stichel, Sebastian 2017
     
v. Trude Tørset    
Datakilder og medellering av trengsel på tog Tørset, Trude 2014
Relationship between agglomeration and productivity in a Norwegian context: Estimates for cost benefit analysis Nilsen, Øyvind Lervik; Babri, Sahar; Andersen, Stig Nyland; Tørset, Trude 2017
     
v. Andreas Landmark    
En sikker investering for framtiden(?) Etterevaluering av Jernbaneverkets utbygging av togradiosystemet GSM-R Finne, Håkon; Jordal, Hilde; Landmark, Andreas D.; Samset, Knut Fredrik; Stene, Trine Marie 2019
Use of mobile phone data for analysis of number of train travellers Sørensen, Anette Østbø; Bjelland, Johannes; Bull-Berg, Heidi; Landmark, Andreas D.; Akhtar, Muhammad Mohsin; Olsson, Nils 2018
Visualisation of Train Punctuality – Illustrations and Cases Landmark, Andreas D.; Seim, Andreas Røsland; Olsson, Nils 2017
     
v. Thor Myklebust    
Analyse av alternative driftsformer for ikke-elektrifiserte baner 2. utgave Zenith, Federico; Møller-Holst, Steffen; Myklebust, Thor; Thomassen, Magnus; Tolchard, Julian R; Hovland, Jon; Thomassen, Tonje; Wittgens, Bernd; Bustad, Joakim; Landmark, Andreas; Tschentscher, Roman; Hansen, Olav 2019
The Agile Safety Case and DevOps for Railway Signalling systems Myklebust, Thor & Stålhane, Tor & Lyngby, Narve 2018
Application of an Agile Development Process for EN50128/railway conformant Software Myklebust, Thor & Stålhane, Tor. 2015
     
 v. Carlo Mannino    
Coupling time-indexed and big-M formulations for real-time train scheduling during metro service disruptions Mannino Carlo; Huang Yeran; Yang Lixing; Tang Tao 2020
Combinatorial Learning in Traffic Management Giorgio Sartor; Carlo Mannino; Lukas Bach 2020
Generalized Periodic Vehicle Routing and Maritime Surveillance Maria Fleischer Fauske, Carlo Mannino , Paolo Ventura  2019
A Noncompact Formulation for Job-Shop Scheduling Problems in Traffic Management Leonardo Lamorgese, Carlo Mannino  2019
Train Dispatching Leonardo Lamorgese; Carlo Mannino; Dario Pacciarelli; Johanna Törnquist Krasemann 2018