Masteroppgaver

Veileder: Nils Olsson

 

Tittel Forfatter Årstall Sted
Communication and Contracts in Maintenance Operations - How it Affects the Swedish Railway System Stenberg, Robin 2019 NTNU
Kvalitetsaspekter ved innføring av ERTMS - Årsaker til forsinkelser Øyn, Martin 2017 NTNU
Bærekraft i jernbaneprosjekter Venstad, Marte 2017 NTNU
Effektoppfølging av jernbaneinvesteringer Glestad, Kristoffer 2016 NTNU
Winterization of Railways - Issues and Effects Tahvili, Nima 2016 NTNU
Estimation of Running Resistance in Train Tunnels Nawaz, Muhammad Umer 2015 NTNU
Slack in production plans - Illustrations from slack in transportation Sæther, Espen Andre 2015 NTNU
Evaluation of the Effects in Railway Renewal Projects Aryal, Suresh 2015 NTNU
Slack in production plans - Illustrations from slack in transportation Sæther, Espen Andre 2015 NTNU
Samfunnsøkonomiske analyser av jernbane med ulike lands metodikk Gjelsten, Ståle 2014 NTNU
Ruteplananalyse for lokaltog.: Casestudie for Trønderbanen Kostara, Panagiota 2013 NTNU
Effect of speed reductions for train punctuality Beyene, Mignote 2012 NTNU
Rutetilbud og infrastruktur rundt Oslo - Et casestudium av Ruteplan 2012 Frølich, Knut Håkon 2011 NTNU
Punktlighetsoppfølging i jernbaneinnvesteringer Ole Jørgen Kjeldstad 2005 NTNU
DATA FRA JERNBANEDRIFT Øystein Luktvasslimo 2005 NTNU
Kritiske prestasjonsindikatorer i jernbanedrift Ragnhild Skagestad  2004 NTNU
Punktlighet i jernbanedrift Mads Veiseth 2002 NTNU
Samfunnsøkonomi i jernbane Andreas Økland 2008 NTNU
Robusthetsvurdering av togtrafikk Joachim Søderlund 2008 NTNU
Trafikkmessig risikovurdering av omlegginger av togtrafikken Joachim Søderlund 2007 NTNU
Punktlighetsanalyser som faktabasert beslutningsunderlag: Terje Nyrud 2007 NTNU
Utvikling av eksisterende og planlegging av ny bane på strekningen Asker-Spikkestad-Drammen Harald Monsen 2006 NTNU
Energiforbruk i tog – måling, oppfølging og læring (Train energy use – measurement, evaluation and learning) Jan Vetle Moen 2006 NTNU

Veileder: Elias Kassa

Tittel Forfatter Årstall Sted
Reusing and recycling of railway ballast Tangerås, Marius 2019 NTNU
Effects of Tunnel Related Parameters on Energy Consumption Olsen, Christian Magnus 2019 NTNU
Feilanalyse av isolerte skjøter Kravtsov, Vladimir 2019 NTNU
Track geometry degradation cause identification and trend analysis Vikesland, Adriana Fiedler 2019 NTNU
LCC-analyse for bygging og vedlikehold av ballastspor og ballastfritt spor i en norsk jernbanetunnel Holager, Eivind 2019 NTNU
A framework for applying slab track on earthworks in Norway Lien, Hanna Agnethe 2019 NTNU
Samhandling av gods mellom vei og bane Dybdahl, Trygve 2018 NTNU
Combined Effects of Track Gradient Related Parameters on Energy Consumption and Capacity Mustad, Bendik Fürst 2018 NTNU
Optimalisering av friksjonssville for økt sidemotstand Bjørntvedt, Vegard 2018 NTNU
Få jobben gjort - Bruk av målstyringstavle for å effektivisere kontroller og feilrettinger for jernbane vedlikehold i Norge. Hovland, Bjørn Tore Gaard 2018 NTNU
Kryss i plan for påkobling fra hensettingsanlegg til dobbeltspor Bøe, Karina Rangnes 2018 NTNU
Metodikk for å minimere totalkostnaden til jernbaneinfrastruktur Bergerud, Lars 2018 NTNU
Effekten av stigningsgrad på jernbanekapasitet - En parameterstudie Eggum, Dina Sofie Hanninen 2017 NTNU
LCC for ballastert jernbanespor Hofgaard, Øyvind Hunding 2016 NTNU
Utbygging av godsterminaler for jernbane Lavoll, Øyvind Teodor 2016 NTNU
LCC for ballastert jernbanespor Hofgaard, Øyvind Hunding 2016 NTNU
Analyser av følgeforsinkelser i jernbanenettverk Åsland, Vegard Berglund 2015 NTNU
Detecting Anomalies and Water Distribution in Railway Ballast Using GPR Ibrekk, Pål Arne Ytrehus 2015 NTNU
Akustisk måling for kontroll av jernbanens infrastruktur - Registrering av rifler og bølger med rullestøy fra Roger 1000 Husøy, Leiv Jørgen 2015 NTNU
Beredskap ved fare for solslyng Kalvø, Espen 2015 NTNU
Piloting map service for navigating in punctuality analyses for trains Krane, Magnus 2014 NTNU
Åndalsnes stasjon: Et bedre samspill mellom jernbanevirksomhet og byutvikling Lysaker, Arne Moe 2014 NTNU

 


Veileder: Anders Rønnquist

Tittel Forfatter Årstall Sted
A Parametric Study of Dynamic Response in Numerical Pantograph-Catenary Interaction Model Elvsaas, Håkon 2018 NTNU
Dynamic Identification and Modelling of a Pantograph Knutzen, Anders Nygaard; Sivertsen, John-Arne Berg 2018 NTNU
Sensitivity in the dynamic response estimation of pantograph-catenary interaction, due to time step and cut-off frequency - A numerical study Ristad, Kristine 2017 NTNU
Utvikling og programmering av beregningsprogram for kontaktledningsmaster langs jernbanen Brustad Børke, Oscar; Horjen, Gunnar Wiedswang 2017 NTNU
Akseldeteksjon ved bruk av wavelets for Bridge Weigh-in-Motion system ved jernbanebroer Mevik, Anders 2016 NTNU
Påvirkning av skader og temperaturendringer på Bridge Weigh In Motion-systemer for jernbane Hotvedt, Hallvard 2016 NTNU
Bridge Weigh-in-Motion System for Steel Railway Bridges - Implementation, development and analysis Slettebak, Tor Holm 2016 NTNU
Kontaktledningsanlegg i eksisterende tunneler - Fritt profil for strømavtaker og tunneltemperaturens innvirkning på kontaktledningsanlegget Foshaugen, Pål; Melgaard, Andreas 2016 NTNU
Updating of numerical models for enhanced dynamic assessment of existing structures - Analysing parameters for model updating of a riveted steel railway bridge, based on the sensitivity method Akhtar, Annum Iftikhar; Abnar, Babæk 2016 NTNU
Levetid til kontaktledningsmaster Porobic, Mirza 2015 NTNU
Dynamic Behavior of a Full Scale Laboratory Model of a Catenary System by Measurements and Numerical Analysis Haugland, Fredrik Hugo 2015 NTNU
Estimering av utmattingslevetid for naglede dobbeltvinklede langbærer-tverrbærer forbindelser i jernbanebruer - Hot spot metode Myhre, Martin Alrek 2015 NTNU
Tilstandsvurdering av bruer i det norske jernbanenettet: Litteraturstudie, lastmodeller, konstruksjonsmodellering og analyse Storstad, Line Thingstad 2014 NTNU
Numerical Analysis of the Dynamic Response of Existing Railway Bridges. Frøseth, Gunnstein Thomas 2014 NTNU
Dynamic behavior of contact lines for railways with laboratorial model setup according to Norwegian conditions Hallgrímsson, Arnar Kári 2013 NTNU
Numerical Analysis of the Dynamic Behaviour of Railway Catenary Systems in Accordance with Norwegian Conditions Nåvik, Petter Røe 2013 NTNU