Velkommen til SINTEF Jernbaneforskning

Jernbaneforskning

Norges første Jernbane ble åpnet i 1854 og gikk fra Kristiania til Eidsvoll. Den åpnet som en stor suksess og det ble planlagt flere nye baner i landet. Fra den tid til i dag har det vært stor utvikling i jernbanesektoren med både teknologiske og organisatoriske løsninger. Staten opererte lenge som eneste aktør, men det har i senere tid oppstått konkurranse og mange nye aktører både i person- og godstransport. I dag er utviklingen rettet mot en internasjonalisering og kunnskapsutveksling på tvers av landegrenser, og mulighetene for interoperabilitet og effektuthenting synliggjøres i enda større grad. 

SINTEF samarbeider med de større aktørene på jernbanen og bidrar til økt samarbeid med de relevante fagmiljøene ved universitetene i Norge. Dette for å øke interressen blant studenter og for å fremme kompetanse og kunnskap i jernbanesektoren. Gjennom systematisk forskningsfokus vil det være stor nytteverdi for bedriftene og betydelige samfunssmessige gevinster. Jernbaneforskning.no er derfor blitt opprettet med et mål om å være et oppslagsverk for jernbaneforskning tilknyttet eller assistert av SINTEF.

 

Bildet kan ikke lastes
Med mål om en effektiv norsk jernbane

Nyheter