Seniorforsker
+47 97 74 75 97

I denne arbeidspakken skal ulike eksperimenter med forskjellige typer kjøkkenventilasjon bli utført i laboratoriet hos SINTEF Community. Eksponering av partikler fra matlagning i pustesone og oppholdssone vil bli målt.

Fig. 272 fra Byggforskserien 552.305 Balansert ventilasjon av leiligheter