Seniorforsker
+47 48 15 25 70

I denne arbeidspakken skal typiske planløsninger i nye urbane boligprosjekter kartlegges, og beboeres bruksvaner med hensyn til matlaging, dusjing/bading, renhold og klesvask og -tørk skal identifiseres. Ulike brukerprofiler vil beskrives og danne grunnlag for tre ulike brukerscenarioer, som vil ses i sammenheng med et utvalg typiske planløsninger. Denne arbeidspakken er grunnlag for øvrige arbeidspakker.