Pekte ut fremtidsscenarioer for sluttbrukerfleksibilitet i det norske energisystemet

Publisert torsdag 30. januar 2020

Prosjektet FlexBuild undersøker verdien av sluttbruksfleksibilitet i det fremtidige norske energisystemet, ved å kombinere og videreutvikle forskjellige modeller fra både bygg- og energisektoren. Modellene er stokastiske, slik at de kan gjøre rede for den kortsiktige variasjonen i energiforbruk og -produksjon. Imidlertid bør langsiktige scenarioer – også kalt storylines – spesifiseres for å redegjøre for eksterne variabler som kan utfolde seg i forskjellige retninger fram mot 2050. FlexBuild Scenario Workshop, med mål om å identifisere slike storylines, fant sted i Oslo 23. januar. Rundt tjue personer fra samtlige partnere deltok, inkludert Forskningsrådet.

Tverrfaglighet i arbeid! F.v.: Therese B. Åsheim (Elvia, tidligere Hafslund Nett), Zdena Cervenka (Statsbygg), Marius Bagle (SINTEF).

Les mer om workshopen på SINTEF Bloggen her!

Seniorforsker
Telefon: +47 98 48 61 21
E-post: