Flexibility KPIs - FME-ZEN & FlexBuild felles workshop gjennomført

Publisert mandag 27. september 2021

En felles workshop mellom FME-ZEN og FlexBuild-prosjektet om nøkkelindikatorer (KPI-er) for energifleksibilitet i bygg og nabolag ble holdt på Teams den 23.09.2021. Mer enn 30 personer deltok.

På denne workshopen ble resultater fra modelleringsarbeid av energifleksibilitet i bygg og nabolag presentert. Nøkkelindikatorer (KPI-er) for å måle effektene av fleksibilitet i energibehov, sett ut ifra bygget og fra energisystemets ståsted ble presentert og diskutert. Workshopen var to-delt med tilhørende diskusjonsgrupper. Del 1 omhandlet metodologien til disse foreslåtte KPI-ene, definisjonen av dem og bruken av dem i to ulike caser. Del 2 omhandlet hvordan disse KPI-ene kan kobles til sluttbruker og perspektivet til energisystemet, i tillegg til klimagassutslipp og økonomiske nøkkelindikatorer i ZEN definisjonen.

Prosjektpartnerne finner referatet i SINTEFs sharepoint-mappe for prosjektet.

Presentasjonen fra workshop er tilgjengelig her.