Prosjekter
  • Forumet var med og initierte FoU-prosjektet Effektiv utvikling av sprøytestøpte forsterkede plastprodukter – Fra idé til lønnsom produksjon i et konkurranseutsatt marked som startet høsten 2012. Prosjektet ledes av Biobe og SINTEF (Oslo og Raufoss). I tillegg deltar Plastal, Plasto, Kongsberg Automotive (Raufoss), Raufoss Water & Gas og Skriverform. Dette prosjektet støttes av Norges forskningsråd via BIA-programmet.
  • Det kan nevnes at Norges forskningsråd via BIA-programmet støtter en rekke løpende  FoU-prosjekter med betydelige innslag av plast- og sprøytestøpeteknologi, bl.a. to prosjekter ledet av henholdsvis Glamox og OM BE Plast.

Noen tidligere prosjekter i regi av forumet:

  • Forumet initierte FoU-prosjektet Innovativ sprøytestøpeindustri (ISI) (2006-2010) som ble støttet av Norges forskningsråd via BIA-programmet. Sammendrag av doktorgradsabeidet tilknyttet prosjektet: "Mer pålitelige styrkeberegninger for sprøytestøpte komponenter". 
  • Scandinavian Business Seating (HÅG) ledet et prosjekt innen nye overflatekonsepter for kontorstoler (2008-2012). I dette prosjektet var målet å utvikle nye konsepter for overflater med spesielle taktile egenskaper (en god "touch”), i kombinasjon med et salgbart visuelt uttrykk og god ripefasthet. Dessuten var HÅGs miljøfilosofi en viktig føring. Sprøytestøping var sentralt i dette prosjektet og det ble fokusert på komponenter som stolrygg og armlener. Prosjektet ble støttet av Norges forskningsråd via BIA-programmet. Ved flere av forumets seminarer ble det rapportert fra dette prosjektet. Mer informasjon.
  • Raufoss Water & Gas ledet et prosjekt innen sprøytestøpte koblinger for distribusjon av vann og gass (2006-2010) som ble støttet av Norges forskningsråd via BIA-programmet. Ved flere av forumets seminarer ble det rapportert fra dette prosjektet.
  • Nera og SINTEF studerte sprøytestøping og metallisering av krevende antennekomponenter i et prosjekt støttet av den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Mer informasjon.
  • Polimoon Kambo og SINTEF så på diverse problemstillinger i.f.m. bildeler i motorrommet i et prosjekt støttet av forskningsrådet.
  • Plastal, Borealis og SINTEF kartla årsaker til en spesiell type overflatedefekter, nemlig såkalte tigerstriper. En artikkel om tigerstriper (PDF-fil, 160 kb) ble publisert i Plastforum.
  • Borealis og SINTEF studerte effekter av prosessbetingelser på materialfordelingen i et sprøytestøpt produkt - f.eks. hvor langt fra innløpet man klarer å etterpakke med materiale. Forskjellige materialer ble studert og endel mekaniske egenskaper ble også evaluert. Prosjektet ble omtalt i en artikkel i Plastforum nr. 4 1998. Et sammendrag på engelsk ble utarbeidet i.f.m. en presentasjon på en konferanse i U.S.A. Resultatene er også publisert i det britiske tidsskriftet Plastics, Rubber and Composites vol. 31, side 20-27 (2002).
  • Plastal, Plasto, Mikron, Polimoon Stjørdal, Biobe, TI, SINTEF og NTNU gjennomførte et treårig prosjekt (1997-2000) med tittel Simulering av sprøytestøping og sprøytestøpte komponenters mekaniske respons. Målet var dels å få erfaring med simuleringsverktøy, dels å demonstrere nye bruksområder. Et viktig element i dette var systematiske undersøkelser av avvik mellom simuleringer (med forskjellige modeller og antakelser) og eksperimentelle data. Mer info: Se prosjektdefinisjonen.

Publisert 4. september 2008