Cage Environment Workshop, Bergen, November 4th 2010.
CREATE arranged a Cage Environmet Workshop in Bergen on the 4th of November. More than 90 people from the aquaculture industry in Norway participated in this one-day workshop where CREATE scientist presented some of the lates findings in cage environment research.

 

Worshop agenda and presentations (in Norwegian)

09:00 - 09:30 Registrering og kaffe
09:30 - 09:50 CREATE – oversikt – Gunnar Senneset, SFH
09:50 - 10:15 Næringens utfordringer - Harald Sveier, Lerøy Seafood Group
10:15 - 10:30 Merdmiljøprosjekt – oversikt - Frode Oppedal, IMR
10:30 - 10:50 Merdmiljø - Lars Stien, IMR
10:50 - 11:00 Pause  
11:00 - 11:20 Vannstrøm gjennom not - Pascal Klebert, SFH
11:20 - 11:40 Vannstrøm gjennom og rundt merd - Lars Gansel, NTNU/ SFH
11:40 - 12:00 Vannstrøm, krefter og deformasjon - Pål Lader, SFH  
12:00 - 13:00 Lunsj  
13:00 - 13:30 Hypoksi og appetitt, vekst, fôrfaktor, fysiologi - Mette Remen, IMR
13:30 - 13:50 Fôrutnyttelse under lave oksygenforhold - Turid Synnøve Aas, Nofima
13:50 - 14:00 Oksygenopptak - Thomas Torgersen, IMR
14:00 - 14:20 Begroing - Jana Guenther, SFH  
14:20 - 14:30 Pause  
14:30 - 14:50 Merdlengde, tetthet og oksygen - Jan Aure, IMR
14:50 - 15:10 SimFrame–Integrasjon av modeller og datagrunnlag - Gunnar Senneset, SFH
15:10 - 15:30 Oppsummering og diskusjon - Frode Oppedal

Published November 17, 2010