Agendă webinar 1
Introducere, Sigrid Lædre, SINTEF
Hidrogenul ca purtător de energie – rolul său cheie în tranziţia energetică,
Panel QA/discuţii

În acest webinar introductiv, va fi subliniat rolul hidrogenului ca supliment la electricitate şi înlocuirea surselor de energie fosilă în industrie şi transport. Conştientizarea politică în creştere şi angajamentul industrial faţă de hidrogen vor fi exemplificate prin strategii şi, respectiv, proiecte lansate recent. Vor fi identificate tehnologiile cheie pentru introducerea hidrogenului (de la producţie până la utilizarea finală) precum şi dezvoltarea acestora.

Agendă webinar 2
Introducere, Sigrid Lædre, SINTEF
Hidrogenul în Europa – moduri de a se angaja în activităţi H2, Steffen Møller-Holst, SINTEF
Panel QA/discuţii

Europa are ambiţia de a fi un lider global în tranziţia energetică şi, prin strategia H2 lansată recent, să îşi asume un rol de lider în producţia şi utilizarea hidrogenului. Această prezentare va acoperi cea mai recentă actualizare a cadrului strategic pentru hidrogen în Europa şi va sublinia modul in care noii veniţi se pot implica în activităţi şi foruri industriale şi academice relevante.

Agendă webinar 3
Introducere, Sigrid Lædre, SINTEF
Peisajul hidrogen norvegian – ambiţii, iniţiative şi proiecte, Steffen Møller-Holst, SINTEF

Norvegia are o istorie de aproape 100 de ani în producţia de hidrogen pe scară largă (bazată pe hidroenergie). În acest webinar, ne vom concentra asupra precondiţiilor Norvegiei pentru angajamentul său ridicat în hidrogen şi asupra modului în care hidrogenul poate asigura rolul Norvegiei de exportator de energie. Ambiţiile Norvegiei  către anul 2030 au fost subliniate recent în strategia şi foaia de parcurs naţionale pentru hidrogen. Vor fi împărtăşite exemple din portofoliul semnificativ de proiecte SINTEF pentru a ilustra atât cercetarea şi dezvoltarea, cât şi implementarea tehnologiilor H2 în Norvegia.

Agendă webinar 4
Introducere, Sigrid Lædre, SINTEF
Hidrogenul în România – potenţial şi iniţiative, Prof. Corneliu Crăciunescu (UPT), Dr. Ing. Ioan Iordache (ICSI) şi Conf. univ. Andrea Kellenberger (UPT)
Panel QA/discuţii

Având în vedere dezvoltarea rapidă a tehnologiei şi implicarea tot mai mare pentru hidrogen la nivel global şi în Europa, acest webinar se va concentra pe potenţialul României de implementare a hudrogenului ca purtător de energie. Caracteristicile relevante ale sistemului energetic al României şi ale sectorului industrial vor fi împărtăşite, precum şi activităţile şi iniţiativele de cercetare şi dezvoltare în curs de implementare a energiei regenerabile şi a hidrogenului până în 2030.