Obiectivele principale ale proiectului CoDePEM vizează:

Accelerarea cercetarii inovative a unor compoziții noi pentru straturi de  acoperire prin utilizarea explorării combinatoriale (cu fabricarea de biblioteci pe baza de distribuții compozitionale respectiv prin dezvoltarea unor instrumente de caracterizare eficiente pentru a identifica compușii și domeniile optime de compoziție).

 

Îmbunătățirea eficienței și reducerea timpului de testare și caracterizare a plăcilor bipolare prin utilizarea unei celule de testare avansate a electrolizorului (permițând monitorizarea degradării online în condiții reale de funcționare).

 

Identificarea factorilor care afectează durabilitatea materialelor plăcilor bipolare pe baza experimentelor în situ și a analizei post-mortem a defectelor.

 

Creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la importanța și avantajele utilizării energiei curate pe bază de hidrogen și a potențialului de creștere într-o economie sănătoasă și durabilă