Thomas S. Haugan:
Use Case - Protection scheme for fault localization in ring-operated MV networks
WP2, 2019-04-05

Jorun I. Marvik:
Microgrid protection – challenges and solutions
WP4, 2019-03-28

Jorun I. Marvik:
Fault responses of inverter-interfaced DER – literature review
WP4, 2019-03-28

Bendik Nybakk Torsæter; Jorun Irene Marvik; Fredrik Göthner; Raymundo Torres-Olguin:
Mikronett i Norge – Muligheter og utfordringer
WP4, 2019-03-28

Hanne Vefsnmo:
Resultater fra spørreundersøkelse om verktøy brukt til nettplanlegging i distribusjonsnettet
WP1, 2019-03-23

Hanne Sæle:
WP3/WP5 Oppsummering fra gruppearbeid - workshop 12. juni 2018
WP3, 2018-12-21

Merkebu Z. Degefa:
Review of DSO-TSO interactions: The technical aspects
WP3, 2018-12-21

Iver Bakken Sperstad:
The impact of flexible resources on the security of electricity supply - preliminary literature survey
WP5, 2018-12-21

Andrei Z. Morch:
Topics important for TSO-DSO cooperation in the European legislation: screening study
WP3, 2018-11-15

Synne Garnås:
WP3 Interaction DSO/TSO - Use case
WP3, 2018-10-30

Andrei Z. Morch; Hanne Sæle:
DSO-TSO interaction overview
WP3, 2018-08-07

Richard Moore; Helene Schulerud; Eivind Solvang; Hanne Vefsnmo:
Automatic assessment of the distribution system for condition monitoring
WP1, 2018-06-28

Hanne Vefsnmo:
Utarbeidelse av flere miniscenarier. Workshop med task-ledere og WP-ledere i Trondheim 6. februar 2018
WP6, 2018-06-18

Gerd Kjølle:
Samling 4: Utarbeidelse av scenarier Workshop i Trondheim 3. mai 2018
WP6, 2018-06-12

Thomas S. Haugan:
SG-Lab Distribution Grid Model
WP2, 2018-04-26

Hanne Sæle:
WP3 lnteraksjon DSO/TSO. Spørreundersøkelse blant nettselskap - Januar 2018
WP3, 2018-04-09

Hanne Sæle:
WP3 lnteraksjon DSO/TSO- Oppsummering fra gruppearbeid - workshop 7. September 2017
WP3, 2018-04-09

Andrei Z. Morch:
SmartNet project: Summary and status
WP3, 2018-04-06

Andrei Z. Morch; Synne Garnås; Maren Istad; Hanne Vefsnmo:
Beskrivelse av mulige videreutviklinger av use case og demoaktiviteter
WP2, 2018-03-05

Synne Garnås:
Evaluation of use cases from other projects
WP1, 2017-12-14

Gerd Kjølle:
Utarbeidelse av miniscenarier (samling 3) Workshop i Trondheim 30. august 2017
WP6, 2017-11-24

Hanne Vefsnmo:
Oppsummering av gruppearbeid i WP1 under workshop 22.juni 2017
WP1, 2017-10-18

Synne Garnås; Andrei Z. Morch:
Kartlegging av relevante Use Caser i regi av T2.3
WP2, 2017-09-20

Andrei Z. Morch; Synne Garnås; Christian Frøystad:
Oppsummering av gruppearbeid i T2.3 og T2.1 CINELDI Workshop 2017‐06‐22
WP2, 2017-09-20

Tonje S. Hermansen:
Identifikasjon av faktorer (samling 2) Workshop i Trondheim 3.-4. mai 2017
WP6, 2017-06-20

Gerd Kjølle:
Oppsummering av interessentanalyse Workshop i Trondheim 23. november 2016
WP6, 2017-04-07