SINTEF Energi

Tjenester

Aktuelt fra #SINTEFenergy

SINTEF Energy Lab - nye laboratorier

SINTEF Energi investerer 165 millioner kroner i et nytt elkraftlaboratorium i Blaklia utenfor Trondheim. Det nye laboratoriet styrker et område hvor SINTEF og NTNU er internasjonalt ledende.

Det nye laboratoriet bygges like ved Statnetts transformatorstasjon på Blaklia. Dette er en ideell lokalisering for en slik lab.

Bygget vil bestå av sju separate laboratorier, hvert rettet mot sitt spesielle anvendelsesområde. Det største og mest iøynefallende blir en ny høyspenningshall, som dimensjoneres for systemspenninger opp til 420 kV.

SINTEF Energis nye laboratorium på Blaklia.
SINTEF Energis nye laboratorium på Blaklia.

Store satsinger

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er sentre på høyt internasjonalt nivå som skal løse utfordringer på energi- og miljøområdet. Sentrene skal bidra til bedre beslutninger innen klima, energi og industri, og å øke kunnskapsgrunnlaget for nasjonal og internasjonal energipolitikk. SINTEF Energi er involvert i seks av de elleve sentrene nasjonalt, og har prosjektledelse på fire.

Om oss

Instituttet har en markant forskningsprofil og er involvert i sju av Forskningsrådets forskningssentre for miljøvennlig energi sammen med industri og andre forskningsmiljø.Vi har en sterk posisjon i EUs rammeprogram for forskning innen energiplanlegging, vindkraft, transport av CO2 og renseteknologi for gass- og kullkraft. Vår sterke faglige posisjon er et godt utgangpunkt for å plassere vårt forskningsmiljø blant de fremste innen europeisk energiforskning.

Les mer om SINTEF Energi

Kontakt oss

SINTEF Energi AS

Sentralbord: Telefon: 73 59 72 00*
Fax: 73 59 72 50

Besøksadresser:
Hovedkontor: Sem Sælands vei 11, 7034 Trondheim
SINTEF Energy Lab: Anne Martha Kvams veg 35, 7036 Trondheim
Oslo: Forskningsparken Oslotec, Gaustadalléen 21, bygg 2, 4 etg., 0349 Oslo

Postadresse: Postboks 4761 Sluppen, 7465 Trondheim
Fakturaadresse: c/o Fakturamottak, Postboks 4515, 8608 Mo i Rana
Organisasjonsnummer: NO 939 350 675 MVA