SINTEF Energi AS

Vi utvikler løsninger knyttet til kraftproduksjon og omforming, overføring/distribusjon og sluttbruk av energi onshore og offshore/subsea. Vi arbeider med alt fra innemiljø og energibruk i bygninger til gassteknologi, forbrenning, bioenergi, kuldeteknikk samt termisk prosessering av næringsmidler.

Aktuelt

Analyseverktøy for kraftsystemet ga forskningspris
SINTEFs pris for fremragende forskning 2013 er tildelt forsker Bjørn Gustavsen ved SINTEF Energi. Han får prisen for arbeidet sitt med høyfrekvensmodellering av elkraftkomponenter. (2014-04-03)

 

  

Bjørn Gustavsen med prisen.
Foto: Thor Nielsen. 


Klimadiskusjon rundt Mongstad
Kan de norske gassreservene bli verdiløse i en verden uten CO2-håndtering? Og har Norge som leverandør av fossil energi et ansvar for å få fram gode løsninger på området? Dette var spørsmål som ble tatt opp på SINTEFs klimaseminar i forrige uke. (2014-03-19)

 

I panelet fra høyre: Stortingsrepresentant Rasmus Hansson MDG, BI-professor Jørgen Randers,
Nils A. Røkke fra SINTEF og Toralf H. Thorsen fra Norsk Industri. På talestolen står Tore Amundsen fra Gassnova.


Hvorfor Smart grid?
Smart grids handler om å koble sammen eksisterende og nye teknologier på en ny måte og i et langt større omfang enn før. Et bilde på smart grids er at det er en fusjon av kraftnett og internett som i prinsippet gir muligheter til å overvåke og styre alle anlegg og apparater via "internett".

Atenposten: Snart blir strømmåleren smart
Renere energi og klokere forbruk krever smarte løsninger i hjemmet og i kraftnettverket. Det kan du tjene på. (2014-02-16)

Kontaktpersoner hos SINTEF Energi:
Grete Håkonsen Coldevin  
Kjell Sand  


Stoltenberg søker klimaråd hos SINTEF og NTNU
Jens Stoltenberg har tatt fatt på vervet som FNs spesialutsending for klima. Tirsdag 5. februar besøkte han SINTEF og NTNU for å skaffe ekspertstøtte.

 

FNs klimaambasadør Jens Stoltenberg i møte med eksperter og ledere fra NTNU og SINTEF.
Fra venstre: Gunnar Bovim, Torstein Haarberg, Jens Stoltenberg, Gabriella Tranell, Edgar Hertwich, Nils A. Røkke.
Foto: Petter Haugan


SINTEF deltar i høring om CO2-håndtering i Stortinget
Les SINTEFs klimadirektør Nils A. Røkkes innlegg i den åpne kontrollhøringen om CO2-håndtering i Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite (20. januar 2014). Høringen ble gjennomført på basis av Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering. (2014-01-28)

SINTEFs klimadirektør
Nils A. Røkke


Energisparingstiltak i industrien
CREATIV-prosjektet undersøker energibruk i industrien. Prosjektet retter søkelyset mot bedre utnyttelse av overskuddsvarme og mer energieffektiv kjøling og oppvarming i matvare-, treforedlings- og metallindustrien. (2014-01-23)
 
Foto: Obrist Engineering GmbH

Klare for årets sommerjobber
SINTEF Energi arrangerer sommerjobbprosjektet for åttende gang i år. Prosjektet har utviklet seg fra et forsiktig eksperiment til en viktig strategisk satsning for hele instituttet.

Flere hundre studenter har hatt sommerjobb hos SINTEF Energi og fått mulighet til å prøve seg som forsker en sommer. (2014-01-22)

Fjorårets studenter, sammen med forskningssjefer og prosjektledere, på avslutningsseminar hvor de presenterte forskningsresultatene sine. Foto: Mette Kjelstad


Kald snarvei til CO2-lagring
Kanskje kan kjøleteknologi - mot alle odds - kick-starte CO2-lagring i Nordsjøen (2014-01-15)

 

SINTEF-forskere har oppdaget at det kan være mer energieffektivt og billigere enn antatt å fange CO2 fra energi og industri kald og i væskeform. CO2 som fanges slik, kan lastes rett på skip og fraktes til lagringssteder offshore før rørledninger kommer på plass. Foto: SINTEF / Thor NielsenTidligere aktuelt-oppslag- 20142013 - 2012 - 2011

 


 


 

SINTEF Energi AS
Telefon: 73597200*
Besøksadresser:
Trondheim: Sem Sælands vei 11
Oslo: Forskningsparken, 
Gaustadalléen 21, bygg 2 4 etg.
Postadresse:
Postboks 4761  Sluppen,
7465 Trondheim
Fakturaadresse:
c/o Fakturamottak
Postboks 4515
8608 Mo i Rana

NO 939 350 675 MVA


E-post til instituttet