SINTEF Energi AS
SINTEF Energi

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er sentre på høyt internasjonalt nivå som skal løse utfordringer på energi- og miljøområdet. Sentrene skal bidra til bedre beslutninger innen klima, energi og industri, og å øke kunnskapsgrunnlaget for nasjonal og internasjonal energipolitikk.

SINTEF Energi er involvert i seks av de elleve sentrene nasjonalt, og har prosjektledelse på fire.

Aktuelt

Industry meets Science

10.11.2014 Seminar 20 november kl 12.30 – 16.00 SINTEF Energi AS, Trondheim

Bioenergimøte på Værnes

07.11.2014 SINTEF Energi, Bellona og Forskningsrådet arrangerer møte for bioenergiinteresserte 5. desember på Rica Hell Hotel, Værnes. Møtet tar for seg ulike strategiske tema og hvordan norske aktører kan utnytte mulighetene i Europa.

Rekordår for lynregistreringen

10.11.2014 2014 blir et rekordår for lynregistreringen.

Energidagen 2014

10.11.2014 Onsdag 29. oktober fant Energidagen sted ved NTNU. Den arrangeres av NTNUs Energi og miljø-studenter annet hvert år og gir studenter og representanter fra energibedrifter en felles møteplass.

Effektiv fangst av CO2 med kraftproduksjon basert på oxyfuel

26.10.2014 Etter tre års utvikling og testing har vi kommet frem til en velfungerende oxyfuel-prosess med en gassturbin.

Nyhetsarkiv

Prosjekt

Undervanns kraftforsyning

Industrien har mange års erfaring i bruk av undervannsteknologi i offshore olje- og gassproduksjon på norsk kontinentalsokkel.

Nordiccs - Nordisk CCS Kompetansesenter

NORDICCS er et virtuelt senter for CO2-fangst, transport og lagring (CCS).

Smart Grids

Intelligente elektrisitetsnett, nøkkelen til et fleksibelt energisystem

Integrasjon av balansemarkeder i produksjonsplanlegging for vannkraft

Det framtidige europeiske kraftsystemet vil bli tett integrert over landegrensene og vil omfatte en større andel av uregulerbar fornybar produksjon enn i dag.

COMPACTS

I COMPACTS utvikles ny og plassbesparende teknologi for effektivisering av gass fyrt kraftproduksjon. Slik teknologi finnes nå for bruk på land. Tilpasses den for bruk offshore, kan den redusere drivstoff forbruk fra kraftproduksjonen på oljeplattformer  med så mye som 30 prosent og redusere...

Prosjektarkiv