Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Konstruksjonslaboratoriet

Konstruksjonslaboratoriet

Publisert 27. november 2014

Hovedaktivitetene i konstruksjonslaboratoriet er testing av strukturer, strukturelle komponenter og materialer. Typiske problemstillinger omfatter tretthetstesting, strekkfasthet og bruddtesting. Det eksperimentelle arbeidet kombineres ofte med analytisk eller numerisk analyse.

Konstruksjonslaboratoriet MARINTEK
Konstruksjonslaboratoriet ved MARINTEK
Seniorforsker
+47 936 46 582

Kontakt