Til hovedinnhold

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne
Telefon: 920 42 023
Mobil: 920 42 023
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

- Må det være så vanskelig? Sluttevaluering av forsøk med kompetansemegling i VRI Trøndelag

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28067

VRI Trøndelag var et tiårig prosjekt (2007-2016) for å mobilisere flere bedrifter i Trøndelag til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine utviklings- og innovasjonsarbeid. Det viktigste virkemiddelet har vært kompetansemegling, som forbinder bedrifter med riktig forsker (og enkelt tilgjengel...

Forfattere Finne Håkon Thorsen, Hans Wilhem
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

- Må det være så vanskelig? Sluttevaluering av forsøk med alternativ organisering av kompetansemegling i VRI Trøndelag

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1452769

Meglere, koblere og nettverk i mobilisering av små bedrifter til FoU-drevet innovasjon. VRI Trøndelag var et tiårig prosjekt (2007-2016) for å mobilisere flere bedrifter i Trøndelag til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine utviklings- og innovasjonsarbeid. Det viktigste virkemiddelet har ...

Forfattere Finne Håkon Thorsen Hans Wilhelm Engel
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Verdikjede fagarbeider

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27515

Dette er sluttrapporten for kvalifiseringsprosjektet Verdikjede fagarbeider. Verdikjede fagarbeider er støttet økonomisk av Regionale forskningsfond Midt-Norge og aktiviteten i prosjektet pågikk i 2015. Prosjektgruppa har bestått av forskere fra SINTEF Teknologi og samfunn, ledere og tillitsvalgte ...

År 2016
Type Rapport
Publikasjon

Hva er smart spesialisering?

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1389818

Notatet går gjennom fenomenet smart spesialisering fra tre innfallsvinkler: som en stedsbasert policy for forsknings- og innovasjonsdrevet næringsutvikling, som et teori-grunnlag som underbygger policyutviklingen, og som en omfattende læringsprosess understøttet av tiltak fra Europakommisjonen. Alle...

Forfattere Mariussen Åge Finne Håkon Ljunggren Elisabet Carine
År 2016
Type Rapport
Vis alle publikasjoner