Til hovedinnhold

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne

Seniorforsker

Håkon Finne
Telefon: 920 42 023
Mobil: 920 42 023
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

- Må det være så vanskelig? Sluttevaluering av forsøk med alternativ organisering av kompetansemegling i VRI Trøndelag

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1452769

Meglere, koblere og nettverk i mobilisering av små bedrifter til FoU-drevet innovasjon. VRI Trøndelag var et tiårig prosjekt (2007-2016) for å mobilisere flere bedrifter i Trøndelag til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine utviklings- og innovasjonsarbeid. Det viktigste virkemiddelet har ...

Forfattere Finne Håkon Thorsen Hans Wilhelm Engel
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Oppfatning av kvalitet i lærerutdanningene 2016

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1452784

Faglighet, relasjonskompetanse og praksisopplæringen i fokus. Rapporten oppsummerer intervjuer med 51 informanter fra barnehager, skoler og eiersiden i fire kommuner om deres oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene. Den sammenlikner også så langt mulig med en mer omfattende survey tre år ...

År 2017
Type Rapport
Publikasjon

- Må det være så vanskelig? Sluttevaluering av forsøk med kompetansemegling i VRI Trøndelag

http://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28067

VRI Trøndelag var et tiårig prosjekt (2007-2016) for å mobilisere flere bedrifter i Trøndelag til å ta i bruk forskning og utvikling (FoU) i sine utviklings- og innovasjonsarbeid. Det viktigste virkemiddelet har vært kompetansemegling, som forbinder bedrifter med riktig forsker (og enkelt tilgjengel...

Forfattere Finne Håkon Thorsen, Hans Wilhem
År 2017
Type Rapport
Vis alle publikasjoner