Aksel Andreas Transeth

Seniorforsker

Telefon: 73594385
Mobil: 41226902
Enhet: SINTEF IKT
Kontorsted: O. S. Bragstads plass 2, Trondheim
Publikasjoner: Vis publikasjoner