Samarbeidspartnere

Forskningspartnere

NTNU

NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har NTNU et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Les mer på universitetets hjemmeside. Prosjektet ledes av Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK). I tillegg er Institutt for industriell økonomi (IØT) og Marin Teknikk viktige bidragsytere.

SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningskonsern med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. Les mer på konsernets hjemmeside. Prosjektet er forankret i SINTEF Teknologi og samfunn , representert ved Avdeling Teknologiledelse.


Bedriftspartnere

Ulstein International AS

Ulstein er en internasjonalt anerkjent leverandør av skipsdesign, skipsbygging og systemløsninger for skip. I nesten 100 år har det familieeide selskapet utviklet fremtidsrettede produkter og tjenester for den maritime industrien. Deres visjon er å skape morgendagens løsninger for bærekraftige marine operasjoner. Ulstein International AS utvikler, støtter og fasiliterer den internasjonale satsingen til konsernet. Datterselskapet innehar høy ekspertise i områdene systemledelse, markedsføring og salg, prosjektutførelse og forretningsutvikling. Les mer på selskapets hjemmeside.

Fiskerstrand Holding AS

Fiskerstrand Holding AS er totaleier av Fiskerstrand Verft AS og eiendomsselskapet Fiskerstrand Eiendom AS. Verftet er i stadig utvikling og med sine små- og mellomstore bil- og passasjerfartøy har selskapet i det siste oppnådd en solid posisjon i markedet. I tillegg til nybygging av ferger og fiskebåter, tilbyr Fiskerstrand Verft vedlikehold, reparasjoner og ombygging til en rekke kunder som opererer i Nordsjø-bassenget og Barentshavet. Les mer på foretakets hjemmeside.

PON POWER AS

Pon Power driver markedsføring, salg og distribusjon av Cat og MaK motorer for fremdrift og kraftgenerering. I mange år har fiskebåtrederier vært de viktigste kundene , men i senere tid er dette utvidet til kunder innen offshore olje- og gassaktivitet, samt annen industri. Med over et århundre med erfaring og 3000 motorer solgt, har Pon Power i dag en unik posisjon i det norske markedet.  Les mer om selskapet her

Publisert 16. desember 2013

SUSPRO - Decision support for sustainable ship production in global fluctuating markets