Velkommen til SUSPRO

SUSPRO er et fireårig kompetanseprosjekt for næringslivet som startet høsten 2013. Prosjektet skal sikre bærekraftig produksjon av skip i et globalt, fluktuerende marked. Kunnskap, metoder, beste praksiser og beslutningsstøtteverktøy vil bli utviklet innen tre hovedområder:

  • Overvåking og analysering av markedstrender og svingninger og deres påvirkning på design, produksjon, verdikjede og nettverk.
  • Realisering av neste generasjons bærekraftig skipsproduksjon som sikre høye miljømessige og økonomiske prestasjoner.
  • Innføring av livssyklusanalyse og andre analytiske verktøy med økt bærekraft som mål. 

Prosjektet ledes av NTNU og gjennomføres i samarbeid med SINTEF og bedriftspartnerne Ulstein International AS, Fiskerstrand Holding AS og PON POWER AS. 

Finansiering

I tillegg til at bedriftspartnerne bidrar til å finansiere forskningen, er prosjektet finansiert av Norges forskningsråd sitt MAROFF-program. Dette programmet skal bidra til å fremme innovasjon og miljøvennlig verdiskaping i de maritime næringer, med spesifikt nevnte målgrupper som rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrsleverandører til alle typer fartøy og til havbruksanlegg.

Arrangementer

  • MTEC 2014; International Maritime and Port Technology and Development Conference 27.-29. oktober. Abstract-innsending via konferansens nettside.
  • Haugesundkonferansen 2014 går av stabelen 4.-5. februar. Mer informasjon og påmelding på konferansens nettside.

SUSPRO - Decision support for sustainable ship production in global fluctuating markets