INFORMASJON

Hovedmålet til SUPREME er å øke utnyttelsesgraden og verdiskaping fra restråstoff fra hvitfisk ved å utvikle løsninger for ombordhåndtering, logistikk og prosessering av ingredienser fra restråstoff fra den havgående fiskeflåten

SUPREME er et forskerprosjekt finansiert via MARINFORSK programmet til Norges Forskningsråd

Prosjektet går over fire år og startet opp i 2019 (2019-2024).

Prosjektpartnere er SINTEF Ocean, NTNU, Matis, ScanBio, Fjordlaks, Nordic Wildfish og PG Flow Solutions.

Prosjektleder er Guro Møen Tveit hos SINTEF Ocean (tidligere Ana Karina Carvajal).

Mer informasjon om SUPREME finner du i prosjektdatabanken til Norges Forskingsråd.