Regionalpolitisk workshop om smart spesialisering

Publisert fredag 9. oktober 2015

Nordland fylkeskommune arrangerte 1. oktober 2015 regionalpolitisk verksted om smart spesialisering i samarbeid med Norges forskningsråd. Så godt som alle fylker var representert.

Bidrag fra hele landet og EU-kommisjonen

Nordland fylkeskommune var den første norske regionen til å utvikle en innovasjonsstrategi basert på prinsippene for smart spesialisering. Den 1. oktober 2015 arrangerte de, i samarbeid med Norges forskningsråd, et godt besøkt regionalpolitisk verksted i Bodø om tematikken, og utfordret blant annet Kommunaldepartementet til å ta smart spesialisering på alvor som grunnlag for en styrking av regionalpolitikken. Fylkeskommunens oppsummering og alle presentasjonene finner du her.

(Sist oppdatert: 2017-05-12 10:20)

Seniorforsker
Telefon: +47 92 04 20 23
E-post: