Kritisk venn av Österbotten

Publisert onsdag 15. mai 2013

Österbotten-regionen i Finland (rundt Vasa) har satt sin næringsutviklingsstrategi under lupen sammen med kritiske venner fra hele Europa. Håkon Finne fra SINTEF er en av dem.

Håkon Finne (SINTEF) og Jerker Johnson (Österbottens Förbund) diskuterer Österbottens strategi for smart spesialisering
Håkon Finne (SINTEF) og Jerker Johnson (Österbottens Förbund) diskuterer Österbottens strategi for smart spesialisering

Europakommisjonen arrangerer en rekke arbeidsseminarer der regioner på tvers av Europa kan få reaksjoner på sine utkast til smart spesialiserings-strategier. Reaksjonene kommer fra eksperter i rollen som kritiske venner, og fra de øvrige deltakende regionene som kollegalæring. Seminaret i Vaasa den 14. mai 2013 samlet deltakere fra Österbotten i Finland, Lubelskie i Polen, Languedoc-Roussilon i Frankrike og Piedmont i Italia.

Håkon Finnes kommentarer til Österbottens arbeid fokuserte på hvordan relevante interessenter kan mobiliseres. Finsk radio og presse fikk med seg betydningen av samarbeid universitet - næringsliv, men var mest opptatt av at hvilke næringer som ekspertene anbefalte å satse på.

Dagen før var fokus på hvordan man kan måle innovasjonsfremmende nettverksforbindelser i regionen. Siste dag var viet relevansen av den nordiske modellen for Europa.

(Sist oppdatert: 2016-07-01 14:42)

Seniorforsker
Telefon: +47 92 04 20 23
E-post: