SIG Seaweed 6 konferanse i Trondheim 25-26.11.2021

SIG Seaweed 6 konferanse i Trondheim 25-26.11.2021

SIG Seaweed 6 konferanse i Trondheim 25-26.11.2021

Start
25/11/2021 - 10:00 Add to calendar
End
26/11/2021 - 13:00
Registration deadline
15/11/2021 - 23:00

Velkommen til SIG Seaweed 6. konferanse i Trondheim 25-26. november 2021!

Denne gangen vil konferansen fokusere på resultater fra kunnskapsplattformen Seaweed Biorefinery Platform Norway (Tareplattformen), som ledes av NTNU og med SINTEF, NMBU, Nofima og Møreforsking som samarbeidspartnere. I dette prosjektet utvikles kunnskap om tang og tare som råstoff for ulike produkter og hvordan ny prosesseringsteknologi kan bidra til å øke utbytte og kvalitet av disse. Kunnskapsplattformen ønsker å ha en god dialog med tang- og tarenæringen om dennes behov, og konferansen er derfor en viktig arena for å presentere plattformen for bedrifter og motta innspill fra disse.

Konferansen vil også presentere nye anvendelser av taredyrking som positiv klimaløsning, et tema som har fått økende aktualitet globalt, samt dyrking av andre arter enn tare.

Programmet ligger her og de fleste foredragene fra konferansen finnes tilgjengelig her:

Makroalger- Mer enn bærekraft og grønn omstilling av Katharina Nøkling-Eide, SINTEF Industri

Havsalatdyrking i lukkede systemer-når kvalitet er viktigst av Daniel Aluwini, Fjordsalat

Fjærehinneproduksjon i Nord Norge – resultater og muligheter av Christian Bruckner, Salten Havbrukspark

The Seaweed Biorefinery Platform in Norway (SBP-N) av Finn Aachmann, NTNU

Bioraffinering av dyrkede makroalger av Paulina Sandberg Birgersson, NTNU

Tørking, frysing og lagring av Tom Ståle Nordtvedt, SINTEF Ocean

Fucoxantin- which biological activity? av Leesa J. Klau, NTNU

Seaweed for Europe'- accelerating the scale up of a sustainable seaweed industry av Adrian Vincent, Seaweed for Europe

Integrert og bærekraftig verdikjede basert på høsting og bioraffinering av stortare av Gabriele Kasparaviciute, Alginor

Impact of kelp cultivation on the ecosystem - results of the KELPPRO project av Kasper Hancke, NIVA

En ny norsk tareindustri-muligheter og hindringer av Bjørn Myskja, NTNU

Seaweed farming as a climate positive solution av Luiza Neves, SINTEF Ocean/NTNU

Biokull fra tare av Judit Sandquist, SINTEF Energi

På vegne av SIG Seaweed og Tareplattformen

Jorunn Skjermo, Silje Forbord, Tom Ståle Nordtvedt (SINTEF)                              og Finn Aachmann (NTNU)

Senior Research Scientist
+47 98 24 50 40