Oppstartsmøte
Oppstartsmøtet i MIS-prosjektet ble avholdt hos MARINTEK den 26. og 27.3.09

Oppstartsm√łtet i prosjektet ble avholdt i Trondheim 26. og 27.3.09

Skriv inn alternativ tekst her.

Publisert 4. august 2009