SEMINAR 011211
Intermodale transport- og logistikkprosesser

Tidspunkt:          1.desember 2011

Sted:                   Whilhelmsen i Oslo  Strandveien 20, NO-1366 Lysaker

Påmelding:       

Frist for påmelding:

 

Målet med seminaret er kunnskapsutveksling om nye løsninger, trender og pågående arbeid med forbedring av transport- og logistikkprosesser, samt diskusjon av problemstillinger knyttet til dette.

 

Seminaret gjennomføres i regi av prosjektene Maritimt Informasjonssenter (MIS), Mer Effektiv Transport med ARKTRANS (META), Forretningsmodell for Intermodal Transport (FINT) og ShortSea=Service – som alle har støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og industrien. En kort beskrivelse av prosjektene er vedlag.

 

Målgruppen for konferansen er kjøpere og leverandører av transport- og logistikktjenester, redere, havner og havneoperatører inkludert, samt myndigheter og aktører som driver forskning og utvikling relatert til disse områdene.

 

Konferansen vil berøre tema som:

 

·         Hvordan berører nye regelverk og politiske målsettinger transport- og logistikkprosessene?

·         Hvordan kan nærskipsfarten revitaliseres ved hjelp av bedre prosesstøtte?

·         Hvordan kan informasjons og kommunikasjonsteknologi gi effektivisering og større forutsigbarhet i transport- og logistikkprosessene?

·         Hvorfor det er viktig med en samordning av informasjonsutvekslingen mellom aktørene i logistikkjeder, dvs bruk av standarder og rammeverk?

·         Hvem bør ta ansvar for finansiering av felles modeller, standarder og samarbeidsprosesser for intermodal transport?

·         Hva kreves for at transportindustri og vareeiere skal kunne utnytte forskningsresultater som kan gi økt effektivitet og økt sikkerhet?

·         Hva bør prioriteres i fremtidig forsknings- og innovasjonsprosjekter knytter til de tema som konferansen berører?

 

9.00

Registrering og kaffe

 

Innledning

 

 

9.30

Velkommen

Trond Hovland

ITS action plan (må prioritere områder, dette er ikke et veiseminar), info om seminaret. Kort CV/presentasjon av TH

Bakgrunn for seminaret

9.50

Wilhelmsen Maritime Services – Velkommen til WMS

Dag Schjerven, President & CEO Wilhelmsen Maritime Services/WMS

Nye trender i WMS. Tidligere har vi hørt at WWL har uttalt at de i fremtiden ikke er et shipping selskap men et suply chain managment selskap. Er dette også dagens holdning, og også gjeldene for WMS?

10.00

Innslag fra Transport og Kommunikasjonskomiteen

Knut Arild Hareide

Politiske prioriteringer, NTP, Nærskipsfartens status, forskningsbehov, utfordringer og utnyttelse av ny teknologi (IKT/ITS).  Kort CV/presentasjon av KAH.

10.30

Relevant forskning i Norge og EU: Status og planer

Øystein Strandli, Norges Forskningsråd

Virkemiddelapparatet i Norge og i Europa.  Kort CV/presentasjon av ØS.

10.45

Benstrekk / Kaffe

 

 

 

Innslag fra industrien

 

 

11.00

Intermodal transport – betydningen av standardisering

Bjørn Johansen (Adm.dir.), TakeCargo

Hvorfor trenger vi standarder? Hvilke problemer har man i dag pga mangel på slike? Vi ønsker innlegget ut fra et portal-/vareeierperspektiv

11.20

Logistics in the Cloud – The future of supply chain management

 

 

K&N -

(Vice Precident)
Rod Franklin

K&N er blant verdens ledende innen globale logistikkprosesser. Hvordan gjøres dette og hvordan ser de fremtidens løsninger? Logistikkprosessen sett fra et speditørperspektiv

11.50

Økt service ved hjelp av eBusiness i praktisk

Arne Jakobsen (daglig leder), NCL

Sjøtransportørens syn på eBusiness

12.10

Havnen som et logistikknutepunkt

Kurt Ommunsen,  Risavika Havn

Hvordan gjøres dette i Risavika Havn og hvordan ser de fremtidsbildet for en innovativ havn/Knutepunkt?

12.30

Lunsj

 

 

 

Presentasjoner av prosjektene

 

 

13.30

Innledning

Trond Hovland

Innledning til prosjektpresentasjonene

13.35

MIS, META, FINT og SS=Service: Målsettinger og resultat til nå.

Kay Fjørtoft, MARINTEK

 

13.50

Marit Natvig, SINTEF

 

14.05

Anne Salvesen, Norstella

 

14.20

Hans Kristian Haram, SPC

 

14.35

Oppsummering

Trond Hovland

Oppsummering, og fremtidige behov ut fra prosjektenes ståsted. Bør gjøre en introduksjon av paneldebatten.

14.45

Benstrekk / Kaffe

 

 

 

Paneldebatt

 

 

15.00

Paneldebatt:

1.        Hvordan utnytte forskningsresultater i praksis

2.        Behovet for å revitalisere short-sea-shipping

3.        Behov for samordning av logistikk og transporttjenester fra en kjøpers ståsted.

4.        Behov for samordning av logistikk og tjenester fra andre ståsteder?

5.        Hva bør prioriteres som viktige innsatsfelt i fremtidig forskning?

6.        Hvem bør ta ansvar for  finansiering av felles modeller, standarder og samarbeidsprosesser for intermodal transport.

Trond Hovland

 

15.45

Oppsummering

Gjemble (MIS)

 

 

 

 

 

16.30

Sosialt / Middag

 

 

Publisert 10. oktober 2011