MIS - Maritime Information Centre

Hovedmålet for MIS-prosjektet er å videreutvikle det allerede etablerte konseptet "Single Window" til et komplett  Maritimt Informasjonssenter (MIS). Et slikt informasjonssenter vil bli sentralt for å effektivisere og forbedre informasjonsflyt i forbindelse med maritim transport. Skipstransport er en av de mest miljøvennlige transportformene, men har økende problemer med effektiviteten ved omlasting i havn. Forbedret informasjonsflyt blir avgjørende for at skipsfart forblir konkurransedyktig og at man ytterligere kan styrke miljøprofilen til skip og havner. Informasjonssenteret vil også bidra til å realisere Maritim ITS ved å støtte strategien for "e-Navigation", som er under utvikling i IMO.

Prosjektet har en totalramme på 16.2 millioner kroner over tre år. Av dette støtter Norges Forskningsråd (Smartrans og MarOff -programmene 37% som tilsvarer totalt 6 millioner kroner. Egeninnsatsen er på 10.2 millioner kroner).

MIS_logo

Sluttseminar 1.12.11

SEMINAR 1.12.11 
Intermodale transport- og logistikkprosesser
Prosessforståelse og –utvikling, økt effektivitet og bedre forutsigbarhet
 

 

Målet med seminaret er kunnskapsutveksling om nye løsninger, trender og pågående arbeid med forbedring av transport- og logistikkprosesser, samt diskusjon av problemstillinger knyttet til dette.

 

Se under "Nytt" for mer informasjon om seminaret