Workshop Norsk Havneforening 090910

MIS deltok under Norsk Havneforening sitt årsmøte som ble arrangert i Florø den 09-100910. Presentasjonen kan hentes ved å trykke på følgende link: MIS Florø 100910

 

Publisert 22. oktober 2010