Miljødeklarasjoner av byggevarer, EPD (Environmental Product Declaration)

Byggevarer og – materialer som skal inngå i et bygg skal tilfredstille en rekke kvaliteter, slik at bygget får de rette egenskapene i henhold til plan- og bygningsloven, inkludert miljøkvaliteter. Miljømessig riktige valg av byggevarer og –materialer, gjennomtenkte arealløsninger, fleksibilitet og tilpasset levetid er forhold som vil kunne redusere den samlede ressurs- og miljøbelastning for hele bygget.

Krav om miljødokumentasjon på byggematerialer og varer fra kunder og myndigheter øker. Nasjonalt og internasjonalt ser man en tydelig dreining av miljøpolitikken mot en mer produktorientert virkemiddelpolitikk. Dette innebærer at det settes krav til produkters miljøpåvirkning i hele livsløpet. I Norge er det først og fremst Teknisk forskrift som regulerer krav til dokumentasjon av byggematerialer. Dokumentasjonen bør gjenspeile hele livsløpet til byggebygget; ved produksjon, i bruksperioden og ved avhending. For å kunne gjøre miljøriktig valg av materialer har man god hjelp av standardisert livsløpsbasert miljødokumentasjon, såkalte miljødeklarasjoner eller EPD (Environmental Product Declaration).

SINTEF Byggforsk har et team av medarbeidere som utarbeider miljødeklarasjoner og har flere pågående oppdrag for byggevareprodusenter. Vi utvikler EPD etter den europeiske standarden EN15804:2012, for publisering hos den norske EPD-programoperatøren EPD-Norge (Miljødeklarasjon Type III).

Ønsker du å vite mer, eller ønsker du et pristilbud på en EPD fra oss, følg linken til SINTEF Certification.

 

Hva er miljødeklarasjoner, EPD?

En miljødeklarasjon, eller Environmental product declaration(EPD) på engelsk, er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøbelastningen til et produkt. Miljødeklarasjoner bygger på livsløpsvurderinger av miljødata fra råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending.
Les mer

Hvordan utarbeide miljødeklarasjoner til ditt produkt?

SINTEF Byggforsk bistår virksomheter som ønsker å utarbeide miljødeklarasjoner for sine produkter. Ønsker du å vite mer, eller ønsker du et pristilbud på en EPD fra oss, følg linken til SINTEF Certification og fyll ut søknadskjemaet.  

Hvorfor miljødeklarasjoner?

Det går i retning av mer bevisste kjøpere, både private og profesjonelle, som stiller stadig høyere etiske og miljømessige krav. I et slikt marked vil godt dokumenterte materialer ha et konkurransefortrinn. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

Med en standardisert, tilgjengelig miljødokumentasjon i form av miljødeklarasjoner vil det være lettere for kunder å sette krav ved innkjøp og vurdere miljøegenskapene til produkter innenfor samme produktkategori uavhengig av region eller land. Eksempelvis krever Statsbygg EPD eller tilsvarende til sine byggeprosjekter.

Det er flere grunner for leverandører i byggebransjen til å utvikle EPDer. Les mer.