Kontaktinformasjon

Selamawit Mamo Fufa
Forsker
SINTEF Byggforsk
Avdeling Bygninger og Installasjoner
e-post:
Direkte tlf. +47 46634780

Publisert 16. juni 2008