Hvorfor miljødeklarasjoner?

Det er flere grunner for leverandører i byggebransjen til å utvikle EPDer.

  • En måte å dokumentere miljøegenskaper ihht Teknisk forskrift
  • Dokumentere produktets miljøegenskaper overfor kunder
  • Tilfredsstille dokumentasjonskravene ved offentlige anskaffelser
  • Grunnlag for innkjøp av miljøeffektive råvarer og produkter
  • Verktøy for produktutvikling
  • Dialog med offentlige myndigheter

Se hva Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner, EPD-Norge, sier mer om dette.

For kunder og leverandører av byggevarer og materialer har Sintef Byggforsk i samarbeid med NAL / ECOBOX (-senter for bærekraftig arkitektur og stedsutvikling), Grønn Byggalliasne og Norsk Byggtjeneste vært med å utvikle et databaseverktøy for miljøriktig produktvalg, ”ECOproduct”. Verktøyet tar utgangspunkt i produsentenes miljødeklarasjoner eller tilsvarende informasjon. Ved bruk av ECOproduct kan man velge de mest miljøvennlige produkter og løsninger som er registrert i databasen, eller man kan bruke systemet til å kontrollere og dokumentere miljøegenskapene til de produktene man på forhånd har valgt å bruke. Mer om ECOprodukt hos Norsk Byggtjeneste.

Publisert 16. juni 2008