Hva er miljødeklarasjoner, EPD?

Type III EPD’er en tredjeparts verifiserte miljødeklarasjoner. Uavhengig verifiserte miljødeklarasjoner sikrer miljøinformasjon i henhold til de fire kravene: objektivitet, sammenlignbarhet, troverdighet og adderbarhet. EPD for byggevarer er knyttet til standard ISO 21930 ”Environmental declaration of building products”. Kravene til en EPD er spesifisert i ISO 14025 og ISO 21930 og er basert på livsløpsvurderinger etter ISO 14040-serien.

I Norge er det Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner som er programoperatør for den norske ordningen. En av deres oppgaver er å registre og godkjenne miljødeklarasjoner. Se Stiftelsens nettside. SINTEF Byggforsk utarbeider miljødeklarasjoner Type III og har også godkjente verifikatorer.

Miljødeklarasjon/EPD kan også inngå som en del av en Teknisk godkjenning. Teknisk godkjenning er en frivillig ordning som bekrefter at produkter er egnet i bruk i bygninger i Norge.

Publisert 27. mars 2008