In Public Press
Researchers in the MatMoRA project have contributed to the public debate on CO2 sequestration. Most of these articles are only available in Norwegian.

Reduserer risikoen ved CO2-lagring med matematikk, Nytt fra CLIMIT, August 2009 og forskning.no
Marerittet for dem som skal lagre klimagassen CO2 i bakken, er at gassen lekker ut igjen. Et omfattende norsk forskningsprosjekt
utvikler verktøy for å skille ut de gode fra de dårlige lagringsstedene, før et eneste gram CO2 er pumpet ned. Les mer

Utopiske Greenpeace, av Jan M. Nordbotten og Helge K. Dahle, Dagbladet 26.09.2008
De siste tiåra har miljøbevegelsen vært en sentral drivkraft for å sette natur, dyreliv, og vårt felles klima på den globale politiske dagsorden. Fra å være noen radikale aksjonister som forsøkte å stoppe atomprøvesprengninger, har f.eks. Greenpeace utviklet seg til å bli en internasjonal organisasjon med enorm påvirkningskraft, og med betydelig politisk innflytelse. (...) Det er uproblematisk med engasjerte samfunnsborgere, både i form av moralens voktere, aktivister og bevegelser av ulike typer. Dette er viktige og nødvendige elementer i alle demokratiske samfunn. Derimot blir det problematisk når miljøbevegelsen forsøker å framstå med samme legitimitet som fagfolk og forskere. Såkalte forskningsbaserte rapporter om klima fra naturvernorganisasjoner bærer knapt mer tyngde enn bestillingsverk fra oljeindustrien: Konklusjonen er som regel forutbestemt i begge tilfeller. Les mer

Van(n)vittig forskning, av Silje Alvsaker,  BA 15.09.2008
Elevene i 6. klasse på St. Paul holder på med et prosjekt om lagring av CO2 på havbunnen. – Dette er forskning på avansert nivå, sier lærer Kari Anne Førland. Gjennom instrukser fra forsker Jan Martin Nordbotten ved Universitet i Bergen, jobber en 6. klasse på St. Paul med et prosjekt for å se om havbunnen holder mål som lagringsted for CO2 som ellers forsvinner ut i atmosfæren (...) Side 1, 2.

Models of carbon storage get real, by E. Engelhaupt, Environmental Science & Technology, 2009, 43 (3), p. 550.
The first paper, from an international team led by Jan Nordbotten of the University of Bergen (Norway) and Princeton University, finds that abandoned wells have created a kind of Swiss cheese pattern of holes across the North American landscape through which some CO2 can escape. The wells are particularly common in places like Texas and Alberta (Canada), which have a long history of oil exploration (...) DOI:10.1021/es803421u

Oddajente til eliteuniversitet i USA, av Sveinung Vikne Knutsen, Hardanger Folkeblad 15.01.2009
23-åringen Elin Marie Elje studerer for tiden på Universitetet i Bergen, men nå blir det snart andre boller. Søndag 18. januar drar hun til USA, for å studere ved det prestisjetunge Princeton-universitetet i New Jersey.

Debatt i Bergens Tidende:

  • Farlig CO2-lagring: Norske planer for gasskraftverk med CO2-fjerning har radikalt undervurdert vanskelighetene med å lagre CO2 under havbunnen på en sikker og miljøvennlig måte, skriver Peter M. Haugan, professor i oseanografi, Geofysisk institutt, UiB.
  • Sikker CO2-lagring er fullt mulig: I en BT-kronikk 31.12. harselerer Peter M. Haugan over at det å bruke Bellona som faglig garantist er uansvarlig, men det er faktisk ikke de som utforsker undergrunnen i Nordsjøen mht. å bruke den som CO2-lager. Det er det fagfolk, blant andre undertegnede, som gjør, skriver Erik Lindeberg, Sjefsforsker SINTEF Petroleumsforskning.
  • CO2-lagring er trygt: Professor Peter M. Haugan konkluderte i en kronikk i BT på nyttårsaften at CO2-lagring er farlig. Dette er en holdning som er stikk i strid med konklusjonene til både norske og internasjonale forskningsmiljøer, skriver Aage Stangeland og Frederic Hauge, Bellona.
  • Tar for lett på CO2-fare: Statsministeren undervurderer risikoen for alvorlige lekkasjer ved CO2-lagring i Nordsjøen, ifølge UiB-professor.
  • Spørsmål til Peter Haugan: Peter Haugan har i en rekke innlegg utrykkt skepsis til CO2-lagring, sist i BT 18/1-09. Bl.a. er han redd for alvorlige lekkasjer, og peker på at vi idag mangler metodikk for å monitorere CO2 i undergrunnen. (....) Det er heller ingen grunn til å tro at ikke fossile brennstoff, og spesielt kull, vil være den langt viktigste energibæreren i overskuelig framtid. Det kan derfor være interessant å vite hvilke alternative teknologier til CO2-håndtering Peter Haugan går inn for. Eller mener han vi skal fortsette som idag, spør Helge K. Dahle, professor, Matematisk institutt, UiB.  Les mer
  • CO2 –lagring i perspektiv:  Helge Dahle spør i Bergens Tidende 22. januar om hvilke alternative teknologier til CO2 –håndtering undertegnede går inn for, eller om jeg mener vi skal fortsette som i dag med CO2-utslipp. Det finnes en rekke lovende teknologier for energi-produksjon, skriver Peter M. Haugan, professor og instituttleder, Geofysisk Institutt, UiB. Les mer
  • Vi må bruke mer energi: Ja, vi kan og bør leve på litt lavere effekt i Norge pr. person, men verden totalt er i en situasjon hvor energiforbruket må økes hvis alle skal ha en anstendig levestandard, skriver Jan Petter Hansen, professor, instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB.
  • Sats på CO2 lagring:  Peter  Haugan gir i BT onsdag 28/1 svar på hva han ser på som alternativ til CO2-håndtering. Hovedpoenget hans er at det finns en rekke teknologier som i framtiden kan være med å redusere utslipp av CO2. Problemet Haugan påpeker er at energikostnadene ved disse teknologiene er svært høye sammenlignet med olje og gass. Vi deler Haugans oppfatning om at det må forskes mer på fornybar energi og at en bør fremme energisparing. Det forandrer likevel ikke på det faktum at fossile brensler, og spesielt kull, vil være den viktigste energibæreren i overskuelig fremtid, skriver Helge K. Dahle og Jan M. Nordbotten, Matematisk instiutt, UiB. Les mer
  • Sikker lagring kommer for seint: Jan Petter Hansen påpeker at vi ikke kan løse CO2–problemet bare ved energisparing blant de rike i verden siden store fattige befolkningsgrupper har legitime behov for mer energi (BT 07.02). Det er lett å være enig i dette. Det kan også være rett at helt nye typer kjernekraft vil gi viktige bidrag til verdens energiproduksjon en gang i fremtiden. Men ingen vet når slik ny teknologi vil være tilgjengelig. I mellomtiden blir vi mer og mer klar over hvor alvorlig dagens CO2–problem faktisk er, skriver Peter M. Haugan, professor og instituttleder, Geofysisk Institutt, UiB. Les mer
  • Neppe et nytt oljeeventyr:  CO2-lagring kan bli en ny industriaktivitet i Norge, men det virker lite sannsynlig at den skal bli et nytt «oljeeventyr». Det beste vi kan forvente er en industri med normal lønnsomhet, skriver Eirik Wærness, påtroppende adm.dir. og Erling Kvadsheim, seniorkonsulent Econ Pöyry.

Published February 22, 2008


Project 178013 funded by the Climit programme