Marsafe Seminar 261011
Visjoner og fremtidsperspektiver

MarSafe North seminaret ble arrangert den 26.10.11 med godt oppmøte, og med mange gode presentasjoner. Seminaret påpekte betydningen av god kommunikasjon i våre nordlige farvann, hvor målsettingen i prosjektet har vært å oppnå så god som, eller bedre, kommunikasjon i områdene enn den vi har i Nordsjøen.

Vi takker alle foredragsholdere for gode og relevante foredrag. 

(Klikk på Foredragene for å laste ned presentasjonene) 

Program 26. oktober 2011

9.00

Registrering

Velkommen og innledning

9.30

  Velkommen, introduksjon av MarSafe North

 

Utklipp fra Adressa 261011

 

Gard Ueland, Kongsberg Seatex

Innslag fra forvaltere og foreninger

9.50

Maritime behov og pågående aktiviteter i Nordområdene

 

Odd Jarl Borch, Universitetet i Nordland

10.10

Romsenterets rolle i forvaltning og tilrettelegging av infrastrukturen i de nordlige områdene, hvor bærekraftig utvikling og sikkerhet er satt i høysetet 

 

Romsenteret

Rune Sandbakken

10.30

Relevant maritim forskning i Norge og EU med hovedvekt på utfordringene i de nordlige farvann

 

Maritim21

Erik Dyrkoren

10.45

Benstrekk/Kaffe

 

Innslag fra industrien

11.00

Hvilke utfordringer har Troms Offshore møtt under sine operasjoner i Nordområdene?

 

Bjørn Batalden, Troms Offshore

 

11.20

Hvordan har EMGS har tilnærmet seg utfordringene med operasjoner i nord i perspektiv av tilgjengelig kommunikasjon?

 

Audun Sødal, EMGS

11.50

Hvordan tenker og posisjonerer Longyearbyen Havn seg for å møte ny næring og nye maritime aktivitet på Svalbard?

 

Kjetil Braathen, Longyearbyen Havn

12.10

Hvilke teknologiske nyvinninger ser Kystverket vil komme de nærmeste årene, og hvordan vil de løse sine oppgaver forbundet med trygge maritime operasjoner i Nordområdene?

 

Ulf Klevstad, Kystverket

 

12.30

Lunsj

 

MarSafe North – Hva har vi oppnådd?

13.30

Nautiske operasjoner og transport i Nordområdene

 

Tony Haugen, Kongsberg Seatex

13.40

Dynamisk risikovurdering og nødoperasjoner

 

Tor Einar Berg, MARINTEK

14.00

Tilsyn, overvåking og kontroll av våre farvann

 

Staffan Nodlöf, Kongsberg Norcontrol IT

14.10

Infrastruktur og integrert kystsoneforvaltning

 

John Morten Klingsheim, Kystverket

14.20

Miljøovervåking og sensorteknologi 

Gunnar Pedersen, Kongsberg Satellite Services

14.30

Arktisk kommunikasjonsteknologi

 

Beate Kvamstad, MARINTEK

14.40

Radionavigasjon og sporingsteknologi

 

Tony Haugen, Kongsberg Seatex

14.50

Presentasjon av hovedfunn fra prosjektet: Nordområdene – Et fremtidsperspektiv på muligheter og utfordringer forbundet med operasjoner i området.

Kay Fjørtoft, MARINTEK

15.10

Benstrekk/Kaffe

 

Paneldebatt

15.30

Paneldebatt rundt maritime operasjoner og utfordringer i lys av dagens presentasjoner.

Ordstyrer Fritz Bekkadal, MARINTEK

16.30

Oppsummering

Tony Haugen, Kongsberg Seatex

 

 

 

Published October 10, 2011